IN MEMORIAM: Umro akademik Aleksandar Goldštajn

Warning message

  • The service having id "twitter" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "reddit" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "facebook" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "google_plus" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "linkedin" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
Pravokutnik.net

Obavještavamo vas da je u Zagrebu 20. listopada 2010. u devedeset i osmoj godini života umro akademik Aleksandar Goldštajn.

Akademik Aleksandar Goldštajn, sveučilišni profesor, pravni znanstvenik, pisac. Rodio se u Vinkovcima 15. srpnja 1912. u židovskoj obitelji. Tu je završio pučku školu i gimnaziju 1930. Pravo studira na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao 1938. na istom fakultetu. Počeo je raditi u Osijeku kao pripravnik i odvjetnik. Na početku rata je u talijanskom zarobljeništvu u Dalmaciji, 1943. odlazi u partizane gdje organizira civilno sudstvo. Od 1945. je pri ZAVNOH-u, i Vladi Hrvatske na zakonodavnim poslovima. Nakon rata odlazi u Beograd u Vladu FNRJ na slične poslove. Glavni je osnivač privrednog sudstva u drugoj Jugoslaviji braneći načelo zakonitosti, i prvi je predsjednik Vrhovnog privrednog suda Jugoslavije od 1954. Godine 1959. vraća se u Zagreb gdje je izabran za redovitog profesora na Pravnom fakultetu na katedri Trgovačkog prava, kasnije Privrednog prava. U nastavu fakulteta uvodi 1968. predmet Pravo međunarodne trgovine.

Bio je na brojnim međunarodnim pravnim specijalizacijama u Engleskoj, Francuskoj, Švicarskoj, SAD-u i Njemačkoj.

Uz  znanstveni i nastavni rad na fakultetu, sudac je Ustavnog suda Hrvatske od 1967. do 1973. U međuvremenu je angažiran i u međunarodnim pravnim sudovima i arbitražnim institucijama. Tako je član Arbritražnog suda međunarodne trgovačke komore u Parizu  od 1958., Internacionalnog centra za plaćanje i investicije u Washingtonu (1974.), Stalnog tribunala za arbitražu u Haagu od 1982. i drugih.

Znanstveni interes mu je bio na području privrednog prava, međunarodnog trgovačko ugovornog i arbitražnog prava kao i problema pravnog sustava u Jugoslaviji. Objavio je niz knjiga, udžbenika, monografija i stručnih pravnih rasprava u periodičkim publikacijama Ekonomskog instituta u Zagrebu i HAZU-a, te drugim domaćim i inozemnim publikacijama iz Londona, Züricha. 

Značajnija djela su mu: "Privredno ugovorno pravo", (1967.), "Međunarodno trgovačko pravo" (1970.), "Međunarodna trgovačka arbitraža", 1-3, (1975./77.), "Trgovačko ugovorno pravo", (1991.) i brojna druga.

Bio je član HAZU-a, izvanredni od 1979. a redoviti od 1991. godine.