PDA

View Full Version : Mirovanje godine, ispis, prekid i nastavak studija, prestanak statusa studentaPravokutnići
06-09-2009, 23:49
MIROVANJE GODINE

Čl. 42.
(1) Na zahtjev studenta njegove obveze miruju za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće studentice i do godine dana starosti djeteta.
(2) U slučaju spriječenosti u ispunjavanju studentskih obveza zbog teže bolesti koja je trajala duže od tri mjeseca, ako je ta bolest takve prirode da je studenta onemogućavala u izvršavanju njegovih studentskih obveza, može mu se odobriti mirovanje studentskih obveza.
(3) U drugim osobito opravdanim slučajevima na zahtjev studenta dekan može odobriti mirovanje obveza.
(4) Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanje studija.
(5) Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete.
(6) Ako je za vrijeme mirovanja obveza došlo do promjene u studijskom programu i izvedbenom planu, student može nastaviti studij po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.
U slučajevima iz stavka 1., mirovanje se uvijek odobrava.
U slučajevima iz stavka 2. i 3., mirovanje se može odobriti (a o tome odlučuje dekan). Koliko shvaćamo, mirovanje se zbog tih razloga relativno rijetko odobrava.

Za odobrenje mirovanja je potrebno:
1. Kupiti molbu u skriptarnici.
2. Urudžbirati je u pisarnici.
3. Priložiti medicinsku ili drugu potrebnu dokumentaciju.
Molbe za mirovanje akademske godine obvezno se predaju prije pristupanja postupku upisa na studomatu, u studentsku referadu. Upis se može izvršiti nakon odobrenja zamolbi.

PREKID STUDIJA
O prekidu studija je riječ kada u rujnu niste upisali novu akademsku godinu, neovisno višu ili ponavljanje godine.

NASTAVAK STUDIJA

Čl. 43.
1) Student može nastaviti prekinuti studij po upisanom studijskom programu i izvedbenom planu samo ako od zadnjeg položenog ispita nije proteklo više od dvije godine.
(2) Ako je od zadnjeg položenog ispita proteklo više od dvije godine, student može nastaviti studij po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.
(3) Student ne može nastaviti prekinuti studij, ako prije prekida studija nije položio nijedan ispit.
Ovaj članak se odnosi na povratak na faks i kada ste imali mirovanje godine i kada jednostavno niste upisali ni višu godinu ni ponavljanje iste godine.

Stavak 1. i 2. se odnose na studente koji su ranije studirali po starome programu. Oni mogu nastaviti studirati po starome programu samo ako od zadnjeg položenog ispita nije prošlo više od 2 godine. U suprotnom mogu nastaviti studirati po bolonji.

PRESTANAK STATUSA STUDENTA
Status studenta prestaje:
1. završetkom studija,
2. ispisom sa studija, s danom izdavanja ispisnice,
3. kad ne upiše sljedeću ili istu akademsku godinu,
4. kad u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova,
5. kad redovitom studentu istekne dvostruko vrijeme od vremena propisanog trajanja studija,
6. ako ni nakon ponovnog upisa ni četvrti put ne položi ispit iz istog nastavnog predmeta,
7. isključenjem temeljem stegovne odluke, s danom kad rješenje o isključenju postane pravomoćno, te
8. u drugim slučajevima predviđenim općim aktom Sveučilišta.

Objašnjenje:
Točke 1., 2. i 3. su nadam se svima razumljive.
Točka 4. se ne primjenjuje u praksi!
Točka 5. znači da kao redoviti student možete studirati 10 godina (svaku godinu možete pasti jednom), a nakon toga prelazite u izvanredne.
Točka 6. znači pad na drugoj komisiji, tj. osmom izlasku na ispit. Padom ispita osmi put gubite pravo studiranja na PFZGu.

ISPIS
Ispis sa Fakulteta za studente prema bolonjskom programu:
1. Na račun faksa uplatite 150 kn (broj žiro-račun Fakulteta 2360000-1101264729, model 00, poziv na broj 1011, u svrhu ISPIS).
2. U knjižari faksa kupite obrazac MOLBA ili isti isprintate s ovog linka (http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/obrazac_-_MOLBA.pdf).
3. Molbu ispunite i urudžbirate u pisarnici.
4. Urudžbiran obrazac MOLBA, indeks, maturalnu svjedodžbu (original) i uplatnicu na iznos 150,00 kn dostavite u referadu.

Ispis sa Fakulteta za studente prema predbolonjskom programu:
1. Na račun faksa uplatite 150 kn (broj žiro-račun Fakulteta 2360000-1101264729, model 00, poziv na broj 1011, u svrhu ISPIS).
2. U knjižari faksa kupite obrazac MOLBA ili isti isprintate s ovog linka (http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/obrazac_-_MOLBA.pdf), te kupite obrazac ISPISNICA ili isti obostrano isprintate s ovog linka (http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/obrazac_-_ISPISNICA_PREDBOLONJSKI_PROGRAM.pdf).
3. Molbu ispunite i urudžbirate u pisarnici.
4. Ispisnicu popunite osobnim podacima i ocjene upišite slovima i brojkom.
5. Urudžbirani obrazac MOLBA i obrazac ISPISNICA, indeks, maturalnu svjedodžbu (original) i uplatnicu na iznos 150,00 kn dostavite u referadu.

Studentu koji se ispisuje s Fakulteta izdaje se ispisnica s naznakom ovjerenih godina studija, s podacima o položenim ispitima te podacima o godini u koju bi se student mogao upisati na Fakultetu s obzirom na obveze koje je do tada ispunio. O provedenom ispisu unosi se posebna zabilješka u indeks studenta koji se ispisuje s Fakulteta.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
1. Što je potrebno ako se u upisnom roku nije izvršio upis nove akademske godine studija?
Možete u referadi podnijeti molbu dekanu fakulteta za naknadni upis u kojoj trebate navesti razloge zbog kojih se niste na vrijeme upisali i priložiti dokumentaciju koja podupire te razloge. Inače prema čl. 44. Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju status studenta prestaje kad student u propisanom roku ne upiše slijedeću ili istu akademsku godinu.
2. Ispisao/la sam se sa PFZG, mogu li se ponovno upisati?
Studenti koji su ispisani sa Pravnog fakulteta u Zagrebu nemaju mogućnosti ponovnog upisa na PFZG, ispisom prestaje važiti status studenta.
3. Kada se upisuje nastavak prekinutog studija i što je potrebno?
Upisuje se u redovitom upisnom roku, u mjesecu rujnu. Potrebno je sve što i za svaki drugi upis.
Dakle, upisujete se u rujnu kad i svi drugi, na isti način. Ispiti koje ste do sada položili vam se priznaju, a nakon što odslušate upisane predmete možete ih polagati.
4. Plaća li se upisivanje mirovanja i zašto?
Plaćaju se svi ispiti koje ste odslušali, a niste položili. Cijena ista kao i inače, 100 kn po ECTS-u. Zašto? Zato što plaćate pravo polaganja tih ispita.
5. Mogu li upisati mirovanje godine pri upisima akademske godine 2012./2013. za godinu 2011./2012. zbog trudnoće tokom akademske godine 2011./2012.?
Da, možete upisati retroaktivno mirovanje. Tada kao medicinsku dokumentaciju priložite kopiju trudničke knjižice ili rodni list djeteta. Ne trebate platiti godinu, osim onih 300 kn. Jer ona je plaćena 2011./2012.
6. Mogu li tokom mirovanja upisati nove, neodslušane predmete?
Ne. Dok vam status miruje ništa novo ne upisujete, samo ono što ste već odslušali. Dakle ne upisujete nove seminare, vježbe, predmete.
7. Može li se nešto učiniti nakon pada na komisiji ako postoji neregularnost u sastavu komisije (npr. bila su samo 2 ispitavača)?
ROK JE 24h!
1. Kupite 2 molbe u knjižari/skriptarnici, jednu običnu i jednu za ponovno ocjenjivanje.
2. Ispunite molbe, razlog koji navedete u molbi: neregularno sastavljena komisija.
3. Predate molbe u Dekanat kod gospođe Renate Požgaj (http://www.pravo.unizg.hr/renata.pozgaj).
4. Ona vam pošalje mail je li odobrena molba i kad imate ponovno usmeni.
Naravno, ovo možete iskoristiti samo ako je doista postojala neregularnost u sastavu komisije (npr. bila su samo 2 ispitivača). Najbitnije je da stvarno postoji ta neregularnost i da se brzo djeluje jerbo je rok 24h od pada usmenog.

iph
18-05-2012, 09:24
Dobar dan!

Trebala bi jednu informaciju, nadam se da ću ju ovdje dobiti.
Naime, ja sam upisala pravni studij ak. god. 2009/10, prvi put prve godine sam dala tri ispita, dakle, pala sam godinu,iz idućeg pokušaja nije bilo puno više uspjeha, a naredne godine, (2011/12) nisam ništa upisala, niti se ispisala. Ne znam koliko je to važno, ali protekle dvije godine (baš te koje su bile kritične za studij) majka mi je bila bolesna, otac s vrlo malim prihodima, pa sam bila prisiljena pronaći posao i uzdržavati obitelj. Zanima me koje su mi sada mogućnosti kod nastavka studija i da li ih uopće imam.

Hvala!

CroatianAngel
18-05-2012, 14:26
Dobar dan!

Trebala bi jednu informaciju, nadam se da ću ju ovdje dobiti.
Naime, ja sam upisala pravni studij ak. god. 2009/10, prvi put prve godine sam dala tri ispita, dakle, pala sam godinu,iz idućeg pokušaja nije bilo puno više uspjeha, a naredne godine, (2011/12) nisam ništa upisala, niti se ispisala. Ne znam koliko je to važno, ali protekle dvije godine (baš te koje su bile kritične za studij) majka mi je bila bolesna, otac s vrlo malim prihodima, pa sam bila prisiljena pronaći posao i uzdržavati obitelj. Zanima me koje su mi sada mogućnosti kod nastavka studija i da li ih uopće imam.

Hvala!
Naravno da možeš nastaviti studij. U rujnu se upiši kad i svi mi. Koliko vidim, studij ćeš nastaviti u statusu izvanrednog studenta, čak i da si prije bila redovna. Sve što si do sada položila je položeno i ne upisuješ ponovno.
Nisi iznijela dovoljno informacija da bih detaljnije odgovorila, ako te još nešto zanima samo pitaj, a i pročitaj prvi post u ovom topiku.
Prekinula si studij, imaš razlog zašto (teška obiteljska situacija, posao...), nisi se ispisala tako da možeš nastaviti studij gdje si stala.

Prebacila sam ti pitanje na odgovarajuću temu.:)

iph
18-05-2012, 18:34
Ispričavam se zbog pogrešne teme.. :)
I prije sam bila izvanredni student, tak da mi se ne mijenja status..
Pitala sam iz tog razloga što me malo zbunilo ovo s mirovanjem i molbama za mirovanje.. Nisam bila sigurna da li sam trebala prije poslati molbu ili se to može sad naknadno ili pak ne treba ništa, samo upišem dalje sad u novoj ak. godini? :/

CroatianAngel
18-05-2012, 20:58
Ne mogu ti sa sigurnošću odgovoriti, možda netko drugi bude. My two cents:
Više studenata je došlo sa veoma sličnom situacijom (zaposlenje zbog bolesti roditelja što je dovelo do prekida studija) i nijedan nije ni pokušao ni javio je li to moguće.
Ipak godinu dana nisi upisala faks. Tokom mirovanja se odslušani a nepoloženi predmeti upisuju i plaćaju. To nije prekid studija, da se godina ne upisuje. I znam da se mirovanje može upisati retroaktivno za tekuću godinu tj. prijašnju kod upisa ali nemam informacija o upisivanju mirovanja retroaktivno unazad dvije godine (tj. tri pošto će upisi sad biti u akademsku godinu 2012/13) uz neupisivanje jedne akademske godine.
Najbolje da kontaktiraš referenta Danijela Relkovića (http://www.pravo.unizg.hr/danijel.relkovic), i po mogućnosti, javi je li takvo nešto moguće na ovom faksu za buduće kolege u sličnoj situaciji. Mislim da nije, ali možda me iznenade.

lex89
30-05-2012, 18:32
Bok,

evo ovako bila sam 2 god na Pravu i ove godine sam upisala Porezni studij, nisam se ispisala sa Pravnog fakulteta, kad sam otišla po X-cu na Porezni studij rečeno mi je da sam prijavljena pod Pravni fakultet, s obzirom da se Porezni studij od ove god vodi pod Pravni fakultet da li se moram ispisat s Prava ili ne? U mojoj referadi neznaju, a na pravu su mi rekli da pitam na Poreznom? Hvala unaprijed ako itko nešto zna o ovome.

xtc
24-06-2012, 13:59
Bok!
Nadam se da je ovo dobro mjesto za postavljanje ovakvog pitanja.
Dakle, 2011. sam upisala prvu godinu (redovno) pravnog studija, u 6. mjesecu sam shvatila da sam pogriješila i da ovaj faks nije za mene. Propustila sam prijemni na fakultetu kojeg zelim upisati i ne mogu nista drugo osim raditi godinu dana i onda upisati Filozofski fakultet.
Moje pitanje je vezano uz ispis sa pfzga, moram li se ispisati? I ako se ne ispisem, imam li i dalje status studenta (i mogu raditi preko student servisa).
Drugo pitanje je, ako se ispisem i prijavim na burzu u 9.mj. 2012., mogu li se "odjaviti" s burze i upisati na filozofski u 7.mj. 2013.?
Hvala :)

yvonn
10-07-2012, 13:19
Pozzz..
U rujnu 2011. sam upisala pad 3.godine,tj. peti semestar u kojem sam obavila samo upis jer sam predmete zimskog semestra ocistila.U veljaci ove godine sam trebala upisati EJP,GP2 i UZ ali nisam-financijski razlozi. E sto sada? Mogu li u 9. mjesecu ponovo upisati peti semestar i imati pravo polaganja ova tri predmeta iz ljetnog semestra? Kakve argumente bi mi molba za upis trebala sadrzavati da mi uopce odobre upis?Je li to uopce moguce? Bilo tko sa slicnim iskustvima nek se javi..
Hvala!!!

katym
13-07-2012, 16:20
Pozzz..
U rujnu 2011. sam upisala pad 3.godine,tj. peti semestar u kojem sam obavila samo upis jer sam predmete zimskog semestra ocistila.U veljaci ove godine sam trebala upisati EJP,GP2 i UZ ali nisam-financijski razlozi. E sto sada? Mogu li u 9. mjesecu ponovo upisati peti semestar i imati pravo polaganja ova tri predmeta iz ljetnog semestra? Kakve argumente bi mi molba za upis trebala sadrzavati da mi uopce odobre upis?Je li to uopce moguce? Bilo tko sa slicnim iskustvima nek se javi..
Hvala!!!


ako nisi ništa upisala u ljetnom semestru,onda nisi više upisana na faks.ali mislim da možeš obnoviti upis.frendica mi zaboravila otići na upise i tako nije ništa mogla cijelu godinu,ali je iduću godinu normalno upisala.pitaj u referadi...ako pišeš molbu,ne moraš neke posebne razloge.pogledaj si malo po forumu...na početku stranice ti sve piše o prekidu

I Liek Tortles
17-07-2012, 12:18
Uhh, nadam se brzom odgovoru na ovo. :D Koliko brzo se ispis može obaviti? Recimo, složio sam si lijepo da sutra mogu doć ujutro na PFZG ispisat se, i onda odma otić na FFZG upisat se, ali se malo bojim da će me birokracija zeznut i da ne mogu samo donijet dokumente na PFZG i odma bit ispisan. Što je problem jer sam iz Makarske. :P

Hvala na bilo kakvoj informaciji. :)

EDIT: Također, tek sam sad vidio da referada radi samo do 13.7., a za hitne slučajeve (poput ispisa) do 23.7. u dvorani III. Kako to funkcionira? Bih li se trebao naručiti preko telefona? (Jer eto, moj peh, rade do 12:00 a sad je 12:30 i nitko se ne javlja, heh.)

EDIT po petstoti put: Nazvao referadu, rekli mi da mogu doć u sobu 67 od 10-12 i da se sve može obavit u jednom danu. Žao mi je na gnjavaži, ali eto, informacije za buduće naraštaje. :D

jopi
17-07-2012, 16:35
Uhh, nadam se brzom odgovoru na ovo. :D Koliko brzo se ispis može obaviti? Recimo, složio sam si lijepo da sutra mogu doć ujutro na PFZG ispisat se, i onda odma otić na FFZG upisat se, ali se malo bojim da će me birokracija zeznut i da ne mogu samo donijet dokumente na PFZG i odma bit ispisan. Što je problem jer sam iz Makarske. :P

Hvala na bilo kakvoj informaciji. :)

EDIT: Također, tek sam sad vidio da referada radi samo do 13.7., a za hitne slučajeve (poput ispisa) do 23.7. u dvorani III. Kako to funkcionira? Bih li se trebao naručiti preko telefona? (Jer eto, moj peh, rade do 12:00 a sad je 12:30 i nitko se ne javlja, heh.)

EDIT po petstoti put: Nazvao referadu, rekli mi da mogu doć u sobu 67 od 10-12 i da se sve može obavit u jednom danu. Žao mi je na gnjavaži, ali eto, informacije za buduće naraštaje. :D

hvala! :thumbup:

music
24-07-2012, 15:28
Ima li netko malo vremena da se posveti mojoj situaciji: prvu godinu faksa sam upisala 2009/2010,dakle 1.godinu sam vec 2 puta ponavljala. Od pocetka studiram izvanredno. Ukoliko do nadolazecih upisa ove godine ne ostvarim uvjet iz 1.god, mogu li izgubiti pravo studiranja?

CroatianAngel
24-07-2012, 18:41
Ima li netko malo vremena da se posveti mojoj situaciji: prvu godinu faksa sam upisala 2009/2010,dakle 1.godinu sam vec 2 puta ponavljala. Od pocetka studiram izvanredno. Ukoliko do nadolazecih upisa ove godine ne ostvarim uvjet iz 1.god, mogu li izgubiti pravo studiranja?Ne. Čitaj prve postove pažljivo! :)

Letty
05-09-2012, 15:23
Prvu godinu sam upisala 2009., i sad na iducem roku u 9.mj. postoji mogucnost da steknem uvjet za 2.godinu i postoji mogucnost da ostanem i dalje na 1.god.

No,zbog financijske situacije, ja necu moci nista upisivati u 10.mj.
Da li postoji onda mogucnost da sad u 10.mj. ja se ne pojavim na upisima i ne poduzimam nista i da onda najnormalnije upisem tu 2.godinu(ako sad steknem uvjet) u listopadu 2013.?
Ili ce se smatrati da sam ja prekinula fax i necu vise imati pravo se upisati?

Soo
13-09-2012, 13:11
zna li netko placa li se retroaktivno mirovanje godine?
dakle godina koju sam vec upisala i platila a sad je odobreno mirovanje te godine unazad.

CroatianAngel
13-09-2012, 15:22
zna li netko placa li se retroaktivno mirovanje godine?
dakle godina koju sam vec upisala i platila a sad je odobreno mirovanje te godine unazad.

Peto pitanje i odgovor it prvog posta. Kod retroaktivnog mirovanja se plaća samo 300kn upisnine, sama školarina ponovno ne.

Soo
13-09-2012, 15:53
Znam, pročitala sam to i zato mi nije jasno zašto mi je Relković danas rekao da moram platiti.

CroatianAngel
13-09-2012, 16:24
Znam, pročitala sam to i zato mi nije jasno zašto mi je Relković danas rekao da moram platiti.

Možda mislio da ćeš morati platiti upis ove godine, ne dotične? Nemam pojma iskreno zašto sad dva puta platiti jednu akademsku godinu (npr. 2011/2012), nema smisla. Rađe ga ponovno zagnjavi jel pričao da moraš platiti tu akademsku godinu ili ovu dolazeću. :wink:

Thorongil
13-09-2012, 20:57
Pozdrav!

Prošle godine napravio sam prekid studija (nisam uplatio godinu, jel) i sad sam se odlučio vratiti. Gospođa Sofija kaže da trebam što prije doći s molbom. Ima li tko iskusan da me uputi kako je treba napisati i kome je naslovljena ili me uputiti na mjesto gdje je to objašnjeno? Prošao sam "pitanja i odgovore" na pravo.hr i dio pravilnika koji se odnosi na prekide, upise, ispise, mirovanja i sl. i nisam ništa našao.

Hvala unaprijed!

fat drummer
13-09-2012, 21:27
vjerujem da možeš napisati što želiš u molbi, odobrit će ti povratak/nastavak studija jer im daješ novce

molbu kupiš u skriptarnici za 3 kn, predaš sofiji s indeksom i to je to

molba je obrazac koji popunjavaš. naslov je nešto tipa

molba

molim da mi se____________________(tu napišeše odobri nastavak studija)

razlog
______________________
__________________
tu pišeše što želiš, ako želiš (nisam bio u mogućnosti platiti školarinu prošle godine, bio sam u vijetnamu, što vas briga)

Thorongil
13-09-2012, 21:29
Hvala na brzini! Daj mi još samo reci je li molba naslovljena dekanu ili kome?

CroatianAngel
13-09-2012, 21:35
Hvala na brzini! Daj mi još samo reci je li molba naslovljena dekanu ili kome?

Evo ti obrazac univerzalne molbe (http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/obrazac_-_MOLBA.pdf).

Thorongil
14-09-2012, 12:18
Odlično, hvala!

Sfax
19-09-2012, 18:15
Imam jedno pitanje na koje bih molio odgovor. Upisao sam pfzg 2009. god. i od onda sam svake godine upisivao rimsko pravo. Cuo sam da nije moguce isti predmet upisati 4 puta. Pa me zanima ima li netko nekakve informacije o tome.

Malecka
19-09-2012, 19:20
Možeš upisivat predmet više puta, kolko god ti treba dok ga ne položiš.

honey
20-09-2012, 18:07
Hello, nadam se da sam na pravome topicu. :)
Ovako, danas sam pala 8. put i više nisam student na pfzg-u, sutra sam se mislila ići ispisati ali me muči zdravstveno - jel postupak isti kao kod izvanrednih studenata? Ili barem sličan? Jer nemam pojma što trebam raditi. :/


Ukoliko prelazite s redovnog na izvanredno, u roku od 30 dana morate srediti zdravsteno. Rok tece od 1.10. Potrebne su vam dvije potvrde. Jednu za odjavu potvrđujete u referadi, a drugu radi reguliranja zdravstvenog osiguranja printate u informatičkoj učionici.
U jednom paru pisete odjava zdravstvenog osiguranja, u drugu radi reguliranja zdravstvenog osiguranja. U potvrdama napisete da ste redovan student, a na dnu potvrde napisete datum kada vam isticu studentska prava, npr. 30.09.2010. Prvom potvrdom se odjavljujete, a vjerojatno ste bili osigurani preko roditelja, pa to njihova firma mora srediti. Drugom potvrdom se ponovno prijavljujete u HZZO. Nakon sto dobijete potvrdenu odjavu iz firme roditelja, zajedno s tim papirom i drugom potvrdom idete u HZZO i dobit cete zdravstveno.

I budući da sam totalno neočekivano pala, nisam se prijavila na nijedan drugi fakultet, sada je prekasno jelda? Moram čekati ljeto?
Hvala :)

naddario
20-09-2012, 20:41
Zna li tko koliko traje ispis nakon što se preda molba za isti, je li isti dan ili se ipak čeka nekoliko? hvala

koma
24-09-2012, 11:25
bok! interesira me mogu li predati molbu za mirovanje za 2011/2012 ako imam papire da sam imala zdravstvenih problema i da se i dan danas liječim, ali stvar je da sam izlazila na ispit u srpnju i rujnu, što naravno nisam položila. interesira me mogu li usprkos tomu predati molbu i ima li kakav utjecaj to?
da sam slučajno dala koji ispit mogu li i onda predati molbu? hvala

Malecka
24-09-2012, 13:20
Možeš.

Krop
24-09-2012, 21:18
Molim ako bi mi se mogli javiti ljudi koji su nakon prekida studija nastavili isti? Na pp ili na moewalker80@yahoo.com
Imao bi par pitanja u svezi istog.

Bio bi strašno zahvalan!

Bettypooh
25-09-2012, 17:26
zna li itko da li se mogu polagati upisani ispiti ljetnog semestra tijekom prekida studija,odnosno mirovanja?

cute but psycho
25-09-2012, 17:49
Tijekom mirovanja se mogu najnormalnije polagati ispiti koje su odslušani.

ElNina
27-09-2012, 13:34
Može mi netko, molim vas, objasniti molbu za mirovanje za prethodnu godinu? 2010. sam upisala pravni studij. 2011. sam upisala prvi put pad prve godine i veći dio ove sam bila bolesna i sad su mi ostala 3 predmeta, od kojih samo 1 mogu riješiti na dekanskom. Mogu li pisati molbu i priložiti liječničku dokumentaciju da ove godine ne padnem u izvanredne studente?

Našla sam djelomičan odgovor u 5. pitanju, pa me zanima kada bi i bilo odobreno mirovanje za 2011./12. mogu li nastaviti ovu g kao redovan student i upisati onda i predmete s druge godine?

ElNina
27-09-2012, 15:44
Zna li itko...?

fat drummer
27-09-2012, 15:50
ako sada reguliraš ovu akademsku godinu koja je na izmaku ostat će redovan student, ali nisam siguran možeš li upisati predmete koje nisi upisala ove godine

Hackerivs
28-09-2012, 12:37
do kad je rok za podnošenje tih molbi za mirovanje?
kažu da do 1.10, a ja baš u to vrijeme imam neke važne liječničke za obaviti.

cute but psycho
28-09-2012, 13:03
[QUOTE=Hackerivs;665591]do kad je rok za podnošenje tih molbi za mirovanje?
kažu da do 1.10, a ja baš u to vrijeme imam neke važne liječničke za obaviti.[/QUOT

Možeš i kasnije, ja sam osobno predala molbu za mirovanje godine mjesec dana nakon upisa u ljetni semestar ali moraš upisati godinu da bi se dobilo naknadno odobrenje mirovanja.
Daj pošalji mail Relkoviću na danijel.relkovic@pravo.hr ili na drelkovic@pravo.hr.

Gud luk :)

Vika
01-10-2012, 23:55
Tijekom mirovanja godine da li redoviti student i dalje zadržava sva prava, iksica, dom i sl..?

Malecka
02-10-2012, 00:01
Da.

alani8
02-10-2012, 17:31
Dobar dan !
Zamolila bih nekog od kolega da mi objasne, da li se neplaćenje godine mirovanja odnosi samo za redovne ili i za izvanredne studente?
:)):smartass:

Malecka
02-10-2012, 17:34
Ako si student na teret ministarstva, onda ne plaćaš kao što ne bi platio ni da ne uzimaš mirovanje. Ako si za osobne potrebe ili izvanredni, plaćaš normalno.

ivanica
02-10-2012, 19:26
Ako si student na teret ministarstva, onda ne plaćaš kao što ne bi platio ni da ne uzimaš mirovanje. Ako si za osobne potrebe ili izvanredni, plaćaš normalno.

bok! mene konkretno zanima retroaktivno mirovanje godine. croatian angel je napisao da se plaća samo upisnina od 300 kn, sama školarina ne. kako onda funkcionira polaganje ispita, jer plaća se pravo polaganja ispita 1 ects bod 100 kn, kada se ti ispiti plaćaju? kada se odlučim izac na rok u recimo 11. mj platim tada tih 800 kn ili kako?

spavalica :(
03-10-2012, 09:36
Jesu li jos uvijek isti brojevi za ispis, poziv na broj i model? I treba li jmbag igdje? Kod upisa je uvijek trebalo, zato pitam

aleksandar
03-10-2012, 21:29
da li prije nego što se ide prijaviti retroaktivno mirovanje godine da li treba obaviti upis na studomatu?? ili se samo s onim obrascem u referadu???

Gary
04-10-2012, 09:52
Ako kao izvanredan student sada ne upišem zimski semestar, da li mogu upisati ljetni u 3. mj.?

nina2211
04-10-2012, 10:27
Hej :) možda je glupo pitanje, ali budući da uvijek postoje nekakvi određeni rokovi, volim pitat i da ne zeznem. Da li za ispis postoji neki određeni vremenski rok ili se mogu ispisati bilo kad?

Fidellis
04-10-2012, 22:37
Ovo pitanje i mene zanima... :)

galatea
04-10-2012, 23:22
ne znam jel postoji rok za ispis, ali ako to planirate, obavite prije upisa zimskog semestra
kolega je prošle godine upisao zimski semestar i nakon njega se htio ispisati, ali je morao platiti i ljetni semestar prije ispisa...to još provjetite u referadi jer vam ne bih htjela dati netočnu informaciju, ali on je tako rekao :/

Alea iacta est
08-10-2012, 11:13
Dakle ove godine se nisam pojavila na upisima jer ne zelim ovu godinu studirat, medjutim ne zelim se ispisat, ali niti pokrenuti proces mirovanja. Dakle to je prekid studija i koliko sam razumjela mogu se upisat ponovno sljedece godine. medjutim mene zanima sto se tice ove godine, dakle gubim status studenta, i radi zdravstvenog, zaposlenja itd. trebam neku potvrdu da nemam status studenta. Trebam li to u referadi zatraziti ili u informatickoj ucionici? kako to tocno ide?
hvala!!

J_91
08-10-2012, 16:34
Evo ovako, ako netko zna bila bi zahvalna na odgovoru.
Dakle, prošle godine upisala sam izvanredno prvu godinu Pravnog fakulteta, položila samo 3 predmeta i ne mislim nastavit dalje trenutno.
Zanima me sljedeće:
ako iduće akademske godine poželim upisat stručni studij javne uprave hoću li to moći bez nekih problema? Ili ce ovo utjecat na to da gubim pravo studiranja na PFZG?

Unaprijed hvala :)

garava
09-10-2012, 18:25
Može li mi netko reći što je sa onim pravilom da se mora u dvije uzastopne godine steći 35 ects bodova? Naime, evo do maloprije nisam ni znala za to, upisala sam fax 2008./2009. i jučer najnormalnije izvršila upis cijele 3.godine (tj. zimski semestar, a budem i ljetni jer imam uvjet) na studomatu, danas bila u referadi, međutim sad sam slučajno pročitala da se nešto tu na forumu spominje tih 35 ects bodova, a ja sam prošle godine položila 3 ispita (4 ako se računa dekanski pretprošle godine po onom pravilu da godina traje od 1.10. do 31.9), seminare ne jer sam to već sve riješila u one 2 god prije, a ove godine dala sam 1 ispit tj. rim, zapravo već sam imala uvjet i prošle godine u rujnu, međutim kako postoji i pravilo da se ne može ništa sa tri različite godine upisivat nisam mogla ništa drugo osim rima...sad me to malo brine, pa molim nekog tko zna sa sigurnošću da se to pravilo od najmanje 35 ects bodova ne primjenjuje da mi to potvrdi...hvala

i da, bez plaćanja sam inače

Nala 22
09-10-2012, 19:07
da sigurno se ne primjenjuje...

garava
09-10-2012, 19:44
da sigurno se ne primjenjuje...

sad sam mirnija, hvala :-), već sam mislila da ću morate neke molbe iznenada pisat il šta već...hvala još jednom na odgovoru :-)

-amelia
09-10-2012, 20:13
pozdrav!
zanima me ako netko ima iskustva sa predavanjem molbe za mirovanje (ali ne zbog trudnoce, tezih bolesti, vojnog roka) zbog nekih financijsko/obiteljskih dosta kompliciranih razloga...moze li proci ista drugo osim teze bolesti, trudnoce i sl. zahvaljujem!

Bettypooh
09-10-2012, 23:55
mene isto zanima sto i ameliu! jel izanredni imaju pravo traziti retroaktivno mirovanje? zahvaljujem se

Malecka
10-10-2012, 00:05
Financijski razlozi sumnjam da mogu biti razlog za mirovanje jer studenti koji plaćaju, moraju platiti i godinu u kojoj imaju mirovanje.

nekinadimak
10-10-2012, 21:51
4. kad u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova,
U te dvije godine zajedno, ili svakoj posebno?

J_91
11-10-2012, 15:13
Evo ovako, ako netko zna bila bi zahvalna na odgovoru.
Dakle, prošle godine upisala sam izvanredno prvu godinu Pravnog fakulteta, položila samo 3 predmeta i ne mislim nastavit dalje trenutno.
Zanima me sljedeće:
ako iduće akademske godine poželim upisat stručni studij javne uprave hoću li to moći bez nekih problema? Ili ce ovo utjecat na to da gubim pravo studiranja na PFZG?

Unaprijed hvala :)

zna netko? :/

Insecure
11-10-2012, 15:57
U te dvije godine zajedno, ili svakoj posebno?

Ne primjenjuje vam se ta odredba, ne sirite paniku, u praksi se to ne primjenjuje.

koma
12-10-2012, 14:29
Interesira me koja je uopće svrha mirovanja godine ako imaš pravo polagati nepoložene ispite i izvanredni moraju platiti godinu? Kakvu olakšicu uopće imaš ako ti je odobrena molba???

Malecka
12-10-2012, 15:13
Interesira me koja je uopće svrha mirovanja godine ako imaš pravo polagati nepoložene ispite i izvanredni moraju platiti godinu? Kakvu olakšicu uopće imaš ako ti je odobrena molba???
Spriječavaš pad godine.

Hackerivs
16-10-2012, 19:06
i dalje imaš pravo prehrane, smještaja u domu i zdravstvenog osiguranja.

tufna
22-10-2012, 19:00
upisala sam prošli tjedan 3.put 2. godinu kao izvanredni student i platila 2700 kn upisnine i školarine. s obzirom da studiram na još jednom fakultetu, odlučila sam ipak ne nastaviti paralelno studiranje na pravu. zanima me imam li pravo na povrat školarine ako se odem ispisati?

ljube215
23-10-2012, 09:11
Pozdrav
do sad sam bila uz potporu ministrastva i od ove odluke Senata navodno moram platiti punu školarinu iako sam predala molbu za mirovanje zbog rođenja djeteta...
molim vas info ukoliko znate... trebam li to plaćati ili ne? Referada tvrdi da moram :(

koranadobra
01-11-2012, 16:50
Pozdrav,

Upisala sam ovaj faks iako to uopće nisam željela. Zanima me jel postoji način da zamrznem ljetni semestar.Prva sam godina pa ništa ne razumijem.Jel postoji koji drugi razlog koji prihvaćaju osim ovih navedenih. :(

tulipan
04-01-2013, 20:52
Pozdrav,
ako ima netko tko zna odgovore na moja pitanja, bio bih mu zahvalan.
Treća sam godina Pravnog fakulteta, 2.put upisan u treću, redovan sam student s plaćanjem, pa me zanima dal se ja mogu ispisat s faxa i dali prilikom ispisa moram platit i ljetni semestar ili ne ? Čuo sam informaciju da se kod ispisa mora platit i ljetni semestar pa me zanima dal je to točno?
Unaprijed hvala! :thumbup::rotfl:

malalolita
10-01-2013, 22:46
Pozdrav,ovako mene zanima dal moram plaćati mirovanje,trudna sam,na sljedećim upisima u 9 mj.pošto sad ne mogu u drugom mj.tako bar kaže Danijel R.a već sam platila zimski semestar i sad ću ljetni,znači tu istu godinu,izvanredni sam student po bolonji.rodit ću u 9.mj a mirovanje traje do godine dana starosti djeteta.

Browneyes
10-01-2013, 23:11
Da, i mirovanje se plaća.

magnolia
24-01-2013, 15:17
Hello!
Neki dan sam bila u referadi i pitala tetu da li mogu prekinuti studij na način da ne upišem ljetni semestar. Ona mi je rekla da se prekid studija na taj način može napraviti samo ako se ne upišem u devetom mjesecu i da se ne može na pola godine prekinuti.
Danas sam bila kod Danijela Relkovića i on mi je rekao da prekinuti studij mogu bez problema tako da ne upišem ljetni semestar, da će mi se čuvati podaci i ocjene (kao da sam zamrznula godinu) i da dok mi traje prekid mogu normalno upisati neki drugi fakultet.
E sad, mene zanima postoji li neka treća osoba kod koje bih sve to mogla provjeriti i da imate li vi kakvih saznanja o tome?

yvonn
04-02-2013, 15:58
Ima li tko da nije izvršio upis u zimskom semestru i želi sad naknadno upisati zimski semestar do kraja veljače?Je li kome to odobreno?Iskustva?

gia jordan
11-02-2013, 08:03
bok mene muči isto pitanje kao i magnoliju, htjela bi se prebaciti s prava na upravno pravo i zato idem u 5mj na državnu maturu, zanima me da li mogu ne upisati sad ovaj ljetni semestar( ostalo mi je kazneno i ekonomska) i slučajno ako ne upadnem na upravno iduće godine nastavit na pravu i da li onda moram slati zamolbe itd. hvala

yvonn
11-02-2013, 13:43
bok mene muči isto pitanje kao i magnoliju, htjela bi se prebaciti s prava na upravno pravo i zato idem u 5mj na državnu maturu, zanima me da li mogu ne upisati sad ovaj ljetni semestar( ostalo mi je kazneno i ekonomska) i slučajno ako ne upadnem na upravno iduće godine nastavit na pravu i da li onda moram slati zamolbe itd. hvala

Možeš tako napraviti,ne bi trebalo biti problema.Znači ako sad ne upišeš ljetni semestar,možeš kasnije podnijeti molbu za naknadni upis tog ljetnog semestra ili nastavak studija,a ekipa u referadi će ti reći koje predmete/semestar možeš upisati.Bitno je da ne obaviš folmalni ispis sa fakulteta(znači ne podnosiš nikakve zahtjeve za ispis i sl.).

Đ!
11-02-2013, 14:29
htjela bi se prebaciti s prava na upravno pravo

Nemoj bit luda!

IceCold
11-02-2013, 17:10
Nemoj bit luda!


Potpisujem.

gia jordan

Upravno pravo, viša upravna ili više uzaludna ti je isto (nisam htjela vrijeđati), ali trenutačno na tržištu rada ima puno previše osoba koje su išle u srednju upravnu ili ekonomsku školu + masa nekih privatnih viših ekonomski i državna viša ekonomska, oni su svi neka verzija upravnih/administrativnih referenata.
Što znači da ti nakon 3 godine koje ćeš biti na višoj upravnoj ukoliko sve daš u roku, nećeš biti u ništa boljem položaju od osobe koja je završila srednju školu, a vjerujem da si se na faks upisala jer ne želiš svoje obrazovanje završiti srednjom školom.

Koliko god upravno pravo bilo lagano, ti ćeš te 3 godine morati tamo provesti, ako već ne želiš na pravo upiši se na nešto što te zanima, možda te zaista zanima upravno pravo u tom se slučaju ispričavam i podržavam tvoju odluku (premda ti moja podrška uopće nije važna :)).
Činjenica je da je na upravnom pravu 80% studenata čine oni koji nisu znali gdje žele, koje nije bilo briga na koji će faks samo da ne ostanu na srednjoj, onih koji su išli na neki drugi faks pa nisu uspjeli...........

Samo želim reći da kad već krećeš ispočetka, možda bi bilo bolje da se upišeš na neki faks koji želiš, a ne na onaj na kojem misliš da ćeš proći.....

Đ!
11-02-2013, 21:23
Ma završi pravo. Jest brutalno teže ali s tim možeš radit sve kaj i upravni pravnici ali i puno više.

sila
12-02-2013, 15:31
Pozdrav svim kolegama!
Prvo se ispricavam na upadu,medutim imam jedno pitanje pa me zanima da li mi tko moze pomoci.Uglavnom zanima me jedan podatak,u zadnje tri godine nisam polagala ispite na ovom faksu,nisam ni pokusavala zato jer radim,uglavnom sada bi se ponovno posvetila faksu,na jesen sam obnovila upis,sada me zanima da li ja sad mogu normalno upisati ljetni semestar i polagati ispite u lipnju,uglavnom da li postoje nesto zbog cega nebi mogla upisati ljetni semestar?neke odredbe ili nesto slicno tome,posto u zadnje 3godine nisam polagala ispite

yvonn
15-02-2013, 19:21
Pozdrav svim kolegama!
Prvo se ispricavam na upadu,medutim imam jedno pitanje pa me zanima da li mi tko moze pomoci.Uglavnom zanima me jedan podatak,u zadnje tri godine nisam polagala ispite na ovom faksu,nisam ni pokusavala zato jer radim,uglavnom sada bi se ponovno posvetila faksu,na jesen sam obnovila upis,sada me zanima da li ja sad mogu normalno upisati ljetni semestar i polagati ispite u lipnju,uglavnom da li postoje nesto zbog cega nebi mogla upisati ljetni semestar?neke odredbe ili nesto slicno tome,posto u zadnje 3godine nisam polagala ispite
Budući da nisi napisala što si konkretno upisala na jesen,ne može ti nitko ovdje točno reći koje predmete i semestar upisuješ.Naravno da možeš nastaviti studirati i u ljetnom semestru i polagati odslušane predmete,samo lijepo nazovi referadu i ekipa će ti lijepo objasniti koji semestar i koje predmete upisuješ.

ponavljac
17-02-2013, 00:20
Da li neko zna kako je prije bila uređena situacija sa služenjem vojnog roka (dok je bio obavezan) i studiranjem?

Malecka
17-02-2013, 00:24
Pa piše u prvom postu. Imaš pravo na mirovanje godine.

ponavljac
17-02-2013, 00:28
Da li si morao iskoristiti to pravo ili si mogao paralelno jedno i drugo (iako ne vidim kako)?

Malecka
17-02-2013, 15:35
Naravno da nisi morao. Mogao si otić u vojsku, ne imat vremena za učenje i potencijalno past godinu.
A mogao si podnijet molbu za mirovanje koju bi ti automatski odobrili.

maja_law
18-02-2013, 19:50
pozdrav!

zanima me ako netko ima iskustva sa predavanjem molbe za mirovanje (ali ne zbog trudnoce, tezih bolesti, vojnog roka)...

moze li proci ista drugo osim teze bolesti, trudnoce i sl.

zahvaljujem!

Kad se to uopće može tražiti? Prije ili poslije upisa semestra?

I u veljači ili samo u rujnu?

fat drummer
18-02-2013, 19:57
kao što npr.? stvarno me zanima što si mislila upotrijebiti osim bolesti, trudnoće ili vojnog roka?

maja_law
18-02-2013, 20:18
Pa zanima me kako taj postupak ide? Pošto nema baš previše info nigdje.

Znači, prvenstveno me zanima kad se može tražiti i kako to funkcionira?

Polaganje ispita, plaćanje i daljnji nastavak studija nakon što razlog prestane?

fat drummer
18-02-2013, 20:24
imaš prvi post sa uputama, ali u svoj svojoj dobrohotnosti sam ti odlučio kopipejstati post

MIROVANJE GODINE
Čl. 42.
(1) Na zahtjev studenta njegove obveze miruju za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće studentice i do godine dana starosti djeteta.
(2) U slučaju spriječenosti u ispunjavanju studentskih obveza zbog teže bolesti koja je trajala duže od tri mjeseca, ako je ta bolest takve prirode da je studenta onemogućavala u izvršavanju njegovih studentskih obveza, može mu se odobriti mirovanje studentskih obveza.
(3) U drugim osobito opravdanim slučajevima na zahtjev studenta dekan može odobriti mirovanje obveza.
(4) Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanje studija.
(5) Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete.
(6) Ako je za vrijeme mirovanja obveza došlo do promjene u studijskom programu i izvedbenom planu, student može nastaviti studij po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.
U slučajevima iz stavka 1., mirovanje se uvijek odobrava.
U slučajevima iz stavka 2. i 3., mirovanje se može odobriti (a o tome odlučuje dekan). Koliko shvaćamo, mirovanje se zbog tih razloga relativno rijetko odobrava.

Za odobrenje mirovanja je potrebno:
1. Kupiti molbu u skriptarnici.
2. Urudžbirati je u pisarnici.
3. Priložiti medicinsku ili drugu potrebnu dokumentaciju.
Molbe za mirovanje akademske godine obvezno se predaju prije pristupanja postupku upisa na studomatu, u studentsku referadu. Upis se može izvršiti nakon odobrenja zamolbi.


s tim da, ako ćemo iskreno, ne bi uopće trebalo prilagati medicinsku dokumentaciju jer je to jebena medicinska dokumentacija i osim ako dekan nije završio, a nije, medicinski fakultet, kurca mu ne znači i samo čita tvoju medicinsku dokumentaciju. sumnjam da bi on bio toliko spreman nekome od nas dati uvid u svoju povijest bolesti

maja_law
18-02-2013, 20:30
Pa zato i pitam, zbog tog komentara da vrlo rijetko odobrava.

Mislim što im uopće treba predat?

fat drummer
18-02-2013, 20:37
mislim da se ne razumijemo najbolje. ako je u pitanju (ozbiljna) bolest, trudnoća vojska, uvijek se odobrava. ako imaš neki drugi razlog, onda se može odobriti. pošto ja ne znam za tvoj drugi razlog, ergo pitanje iz mog prijašnjeg posta, ne mogu ti ni reći što bi teoretski trebalo predati kao dokaz za mirovanje.

primjerice, ako si imala slomljenu nogu sumnjam da će ti odobriti mirovanje, osim ako nisi istovremeno zbog te noge bila na nekoj terapiji 3 mjeseca ili na više operacija. mislim da ne puše ni mononukleozu i takve bolesti. ako imaš neku kroničnu bolest (astma) koja se eto pogoršala i morala si ići u alpe preko godine, ako imaš dokumenataciju od svog pulmologa u kojoj piše da ti je stvarno ove godine bilo užasno loše i imaš potvrdu i dokumentaciju od klinke sankt kristof iz kicbila onda bi ti mogli i priznati mirovanje.

pošto presumiram iz tvog prvog posta da nemaš neku bolest, nisi trudna niti želiš u vojsku, onda me zanima na temelju čega bi tražila mirovanje.

~Ellinor~
22-02-2013, 18:15
ako sada ne upišem ljetni semestar (dakle prekid studija) gubim li sva prava (zdravstveno, prehrana i slicno)? mislim, tehnicki sam upisana u ovu ak. godinu pa me zanima koliko su ažurni s obavještavanjem nadležnih institucija ukoliko ne dode bas do ispisa

panta rei
22-02-2013, 18:44
ako sada ne upišem ljetni semestar (dakle prekid studija) gubim li sva prava (zdravstveno, prehrana i slicno)? mislim, tehnicki sam upisana u ovu ak. godinu pa me zanima koliko su ažurni s obavještavanjem nadležnih institucija ukoliko ne dode bas do ispisa

ne znam odgovor na tvoje pitanje, ali bih te htjela uputiti da se bolje raspitaš o ovome jer mi se čini da su prošle godine u veljači prijateljici rekli da će morati naknadno platiti i školarinu i troškove ispisa ako se ne dođe ispisati na vrijeme.
preporučujem da provjeriš točnost ove moje informacije. :)

indiana
07-03-2013, 14:18
Molim vas, ako netko zna, ako ja sada ne upišem ljetni semestar, a zimski sam upisala, mogu li se u 9.mj. normalno upisati u zimski, pa onda u ljetni. I jel moguće ako sad ne upišem ljetni semestar, da polažem ispite iz zimskog koje sam platila?

Malecka
07-03-2013, 14:59
I jel moguće ako sad ne upišem ljetni semestar, da polažem ispite iz zimskog koje sam platila?
Ne.

joskukol
09-04-2013, 16:30
Upisao sam pravo 1997 kao izvanredni student, položio 4 ispita i prestao (bez mirovanja i sl). Mogu li i pod kojim uvjetima nastaviti studirati?

H-8
09-04-2013, 23:24
Upisao sam pravo 1997 kao izvanredni student, položio 4 ispita i prestao (bez mirovanja i sl). Mogu li i pod kojim uvjetima nastaviti studirati?

Pošto je ovo dosta rijedak slučaj možda da pitaš u referadi?

Horton
16-04-2013, 11:19
kolko se plaća mirovanje?

snjezana2711
02-06-2013, 22:00
Upisala sam faks 2003. Nisam dala nijedan ispit, otisla sam u drugi grad,rodila itd..
Da li imam vise pravo studirati na fakultetu ili Moran ponovo na prijemni ili koja je procedura?

Zoya19
06-06-2013, 11:59
Upisala sam faks 2003. Nisam dala nijedan ispit, otisla sam u drugi grad,rodila itd..
Da li imam vise pravo studirati na fakultetu ili Moran ponovo na prijemni ili koja je procedura?

Prema nekim "formalnim pravilima", godina bi se trebala upisivati za godinom, ali sjećam se da je ovdje bilo primjera sličnih slučajeva studenata koji su davnih godina upisivali studij pa bili godinama odsutni i naknadno su uspjeli nastaviti studij.
Osobno, mislim da bi mogla nastaviti studij bez većih problema, ali najbolje je da nazoveš referadu i ispitaš detalje.

LadyJazz
22-06-2013, 10:48
Pitanje: da li postoji kakav rok za predavanje molbe za mirovanje i kad bi se mogla donijeti odluka o tome ako ju predam sad krajem mjeseca, ako netko zna? :) I da li je moguće upisati mirovanje nakon što su već prošle dvije godine (redoviti student sam bez plaćanja, znači prošla je jedna redovito i ona jedna bonus koju plaća ministarstvo sad traje)? Hvala puno!!! ::E:

Malecka
22-06-2013, 14:18
Molbu predaješ na upisima u novu godinu.

tww
26-06-2013, 14:19
procitao sam da se odredba koja se odnosi na ono kad student u dvije uzastopne godine ne skupi 35 ects bodova pa gubi pravo studiranja...ne provodi
zanima me jel to sigurno?
i kakva je procedura kod takvog upisa?

fat drummer
26-06-2013, 16:00
gdje si to pročitao?

Hibiskus
26-06-2013, 19:15
gdje si to pročitao?
Piše u uvodnom postu u temi upisi u višu godinu, nije updatean od 2011. :)

fat drummer
26-06-2013, 19:19
mislite li da bi ostalo neapdejtano da se promjenila okolnost zbog koje bi ljudi gubili pravo studiranja?

Hibiskus
26-06-2013, 19:24
mislite li da bi ostalo neapdejtano da se promjenila okolnost zbog koje bi ljudi gubili pravo studiranja?
Ja sam ti samo odgovorila gdje piše, nemam taj problem :)

Browneyes
26-06-2013, 21:23
i kakva je procedura kod takvog upisa?
Upis kao i svaki drugi. Naravno ako si redovan, a padaš po drugi put situ godinu, onda gubiš pravo redovitog studiranja i postaješ izvanredni student.

anime
27-06-2013, 13:24
mirovanja se moze traziti i prije upisa u ljetnom semestru ili je moguće samo na jesen tražiti?

BaF
27-06-2013, 13:42
po recentnoj praksi su poneki mogli i višu godinu upisati usred 5. mjeseca tako da slobodno pokušaj i prije rujna

tww
30-06-2013, 15:48
mislite li da bi ostalo neapdejtano da se promjenila okolnost zbog koje bi ljudi gubili pravo studiranja?

ne znam, zato i pitam... :D

mama
30-06-2013, 19:25
Bok, trebala bi pomoć u vezi upisa mirovanja godine! 1.) Zanima me da li je potrebno za mirovanje biti u nemogućnosti izvršavati studentske obveze tri mjeseca i više U KONTINUITETU ili tri mjeseca i više u smislu da može biti rascjepkano? 2.) Da li je moguće upisati mirovanje ako su već prošle dvije godine (bila sam treća godina u akademskoj godini 2011./2012., i u ovoj sad koristim onu extra godinu koju ministarstvo plaća)? 3.) Da li se prilikom odobravanja gleda na prijašnji akademski uspjeh, da li to može biti plus nekakav? 4.) I da li netko na fakultetu može provjerit stanje isplata u student servisu, ili nemaju pristup tome, jer sam radila neko vrijeme tokom redovne 3.godine zbog teže financijske situacije u obitelji? Hvala puno!

Bepinaa
11-07-2013, 00:48
pozdrav :)
dakle ako sam dobro shvatila,kad ja u rujnu/listopadu ne bih upisivala nista niti bi platila ista to bi znacilo PREKID STUDIJA?
bih li ja onda mogla za npr par godina samo doc i nastavit di sam stala,naravno platit sto trebam i to sve? :)
ili je ovo preglupa ideja ::E:
zato sto imam u planu sad upisat drugi fax na ovom imat 'prekid studija' i mozda onda jednog dana nastavit na pravu di sam stala...
tenkju :thumbup:

viciozna
14-07-2013, 09:20
pozdrav. molim kolege koji imaju iskustva s prebacivanjem na druge fakultete da mi pomognu odgonetnuti što je sa zdravstvenim osiguranjem ako sam se kao redovan student prebacila na drugi faks isto u status redovnog studenta. trebam li odmah donositi potvrdu s novog faksa u hzzo ili to nema veze jer nisam mijenjala status iako sam se prebacila? ljudi iz hzzo-a očito ne poznaju oblike elektroničke komunikacije, a na info telefonu mi ne znaju odgovoriti na to pitanje! samo čekam da mi istekne onih 30 dana :mad2:

Bepinaa
22-07-2013, 15:36
pozdrav. molim kolege koji imaju iskustva s prebacivanjem na druge fakultete da mi pomognu odgonetnuti što je sa zdravstvenim osiguranjem ako sam se kao redovan student prebacila na drugi faks isto u status redovnog studenta. trebam li odmah donositi potvrdu s novog faksa u hzzo ili to nema veze jer nisam mijenjala status iako sam se prebacila? ljudi iz hzzo-a očito ne poznaju oblike elektroničke komunikacije, a na info telefonu mi ne znaju odgovoriti na to pitanje! samo čekam da mi istekne onih 30 dana :mad2:

mene isto zanima ovo,zna li neko odgovor? :(

dumbass
24-07-2013, 09:10
pozdrav :)
dakle ako sam dobro shvatila,kad ja u rujnu/listopadu ne bih upisivala nista niti bi platila ista to bi znacilo PREKID STUDIJA?
bih li ja onda mogla za npr par godina samo doc i nastavit di sam stala,naravno platit sto trebam i to sve? :)
ili je ovo preglupa ideja ::E:
zato sto imam u planu sad upisat drugi fax na ovom imat 'prekid studija' i mozda onda jednog dana nastavit na pravu di sam stala...
tenkju :thumbup:

Ja nisam ništa upisivala već dvije godine, ni mirovanje ni ispis, samo se nisam upisala u 9. mj. I bila sam ko Danijela u 6.mj i rekao je da moram dati molbu u dekanat u 9mj, koja se izvanrednim studentima u pravilu odobrava i nastavljam tamo di sam stala po sada važećem programu. Kako sam takitak već na bolonji, mislim da zbilja neće biti velikih promjena. Za redovne studente nisam pitala, al vjerojatno će dozvolit i njima samo će ih možda prebacit u izvanredne.

taare_zameen
16-09-2013, 15:44
pozdrav!

selim u inozemstvo i trebam se ispisati s fakulteta.
da li mi se ispisnica daje isti dan kada predam zahtjev?
p.s. nisam polagala ispite

BornFree
16-09-2013, 15:59
da li mi se ispisnica daje isti dan kada predam zahtjev?


Da, odmah na licu mjesta.

taare_zameen
16-09-2013, 20:24
Hvala puno na odgovoru! :)

mihovil
19-09-2013, 17:22
Imam jedno pitanje.Protekle godine sam prekinuo studij odnosno nisam upisao ljetni semestar,ove godine planiram nastaviti.Bio sam izvanredni student pa smo imam pitanje kad bi ja trebao otici predat indeks i molbu za nastavak studija do 2.10 ili kada se vanredni upisuju,te pretpostavljam da ne treba nista preko studomata posto niti ne mogu uci u njega jer nisam upisan ovu proteklu godinu.I dali treba mozda jos nesto uciniti?

yvonn
20-09-2013, 19:22
Imam jedno pitanje.Protekle godine sam prekinuo studij odnosno nisam upisao ljetni semestar,ove godine planiram nastaviti.Bio sam izvanredni student pa smo imam pitanje kad bi ja trebao otici predat indeks i molbu za nastavak studija do 2.10 ili kada se vanredni upisuju,te pretpostavljam da ne treba nista preko studomata posto niti ne mogu uci u njega jer nisam upisan ovu proteklu godinu.I dali treba mozda jos nesto uciniti?

Prvo moraš podnijeti molbu na naknadni upis tog ljetong semestra i uplatnicu na iznos nepoloženih ispita iz tog semestra,a tek nakon toga uplatnicu i index za 2013./2014.Sve to moraš odraditi do 30.09.Najbolje otiđi što prije do referade da ti oni to objasne.

lucille
25-09-2013, 16:27
Pozdrav,
imam pitanje vezano uz ispis s fakulteta i prebacivanja na drugi faks. Pošto se ne zna sa sigurnošću jesmo li primljeni na drugi faks; možemo li se upisati preko studomata pa naknadno poništiti taj upis i tražiti ispis? ono, malo je tlakica da se ne izgubi godina ako se ne upiše do zaključno 1.10. na studomat :/

Vindija
26-09-2013, 09:45
Zanima me koji je "poziv na broj" za uplatnicu za ispis s fakulteta?
Hvala

3007
27-09-2013, 12:14
Zna li itko što mi je sada činiti, ispisala sam se s prava i sad treba srediti zdravstveno osiguranje. Kud i što prvo? :/

pravnica12345
29-09-2013, 10:09
Imam pitanje u vezi ispisa.
Situacija je sljedeca: upala sam na porezni studij i trebala bih se sada ispisati s prava i upisati na porezni studij? Ne znam je li moguća ta kombinacija da se ispisujem s prava pa upisujem na porezni jer bi to znacilo da se ispisujem s prava i zapravo ponovo upisujem pravo. Zar ne?

I s druge strane, kad zavrsim porezni bih htjela nastaviti na pravu tu gdje sam stala (jer sam stala na pola puta i ne zelim da to propadne) pa me zanima koji bih status zapravo trebala sada traziti na pravu ako zelim nastaviti za cca 2 godine.:smartass:

privacy10
02-10-2013, 15:15
moze mi netko reci što je maturalna svjedodžba za ispis s faksa? jel to ono gdje pišu ocjene iz državne mature, ili tamo gdje mi npr.piše da sam završila neku strukovnu školu i predala završni rad? i jel to tolko potrebno, jer naime više to nemam, vjerovali ili ne, nisam izgubila, nego mi je ukradeno. Tako da ako je i kakav štambilj bio na toj svjedodžbi, sada jedino mogu izdati novu u srednjoj školi, i na toj novoj neće biti upisano da sam student na ovom faksu.

Molina
02-10-2013, 15:32
maturalna svjedodžba je isprava koju je izdala srednja škola koju si završila nakon polaganja mature, bilo državne bilo mature po starom programu. na njoj pišu podaci o maturiranju i na nju se udara štambilj s datumom upisa prilikom upisa na faks. ona je potrebna za ispis, mislim zato jer se ponovo mora lupiti štambilj o ispisu na nju, nisam sigurna. u tvom slučaju bi najbolje bilo da kontaktiraš referadu i objasniš svoju situaciju, oni će ti reći što dalje.

stariprogram
02-10-2013, 22:14
da li netko zna može li se mirovanje upisati dvije godine zaredom.pozvala sam se na članak 42 pravilnika o studiranju(na osnovu trudnoće i do godinu dana života djeteta).prošle godine su mi odobrili mirovanje na osnovu trudnoće.zanima me mogu li ovu godinu dobiti mirovanje na osnovu do godine dana života djeteta jer beba nije još napunila godinu dana.

korana
06-10-2013, 00:16
molim pomoć!
izvanredni sam student i nisam uplatila prošli semestar (ljetni) kao ni ovaj zimski... htjela bih se ispisati pa me zanima mogu li normalno? mislim na to da ne bi bilo problema jer nisam platila ni ovaj, a ni prošli semestar. nadam se da neću morati platiti ništa drugo osim onih 150,00 kn za ispis?

hvala :)

Littlewing
16-11-2013, 22:28
Imam pitanje vezano za prekid studija. Ponovno sam upisala prvu godinu studija, ne skupivši dovoljno bodova za parcijalu, za I. semestar sada morala sam platiti 3600 kn( +300 za upisninu) znači pola od pune participacije koja iznosi 7,200 kn za cijelu godinu. Ukoliko se odlučim ispisati s faksa do početka II. semestar, moram li platiti i ostalih 3600 kn, bez obzira što prekidam studij?! Hvala

IceCold
18-11-2013, 14:24
Svaki semestar se plaća posebno.
Ako se ne upišeš preko studomata i ne platiš školarinu nećeš se smatrati upisanom i nećeš imati pravo izlaziti na ispit.
Što znači ako hoćeš nastaviti upišeš se i platiš, ako odustaneš to ne napraviš i to je to jer ako se ispišeš mislim da se ne možeš vratiti, a ukoliko se ne ispišeš službeno pod određenim uvjetima se možeš vratiti na faks.

Salomon
12-12-2013, 00:27
da li netko zna može li se mirovanje upisati dvije godine zaredom.pozvala sam se na članak 42 pravilnika o studiranju(na osnovu trudnoće i do godinu dana života djeteta).prošle godine su mi odobrili mirovanje na osnovu trudnoće.zanima me mogu li ovu godinu dobiti mirovanje na osnovu do godine dana života djeteta jer beba nije još napunila godinu dana.

Mirovanje se može upisati više godina zaredom, ako fakultet odobri i prizna razloge koji su uvjetovali mirovanje.

claudineinparis
30-12-2013, 17:02
Željela bih se probati prebaciti na drugi fakultet no htjela bih znati vezano u ispis s studija prava da li postoji neki određeni rok do kada ili kada točno se moram ispisati ili to mogu napraviti i nakon što recimo upišem novi studij ili vidim svoje rezultate na rang listi tj. sredinom 6. ili početkom 9. mjeseca?

Salomon
30-12-2013, 18:23
Možeš se ispisati kad god poželiš, kao što se možeš upisati i na drugi fakultet bez ispisa sa Prava.

kristina_dodig
30-12-2013, 21:13
Hvala :-)

nananana
20-01-2014, 10:21
Pozdrav, 2. put sam prva godina, redovna s placanjem.planiram se ispisat s faksa. ako ne upisem ljetni semestar, jel gubim studentska prava? i pretpostavljam da moram platit i ljetni semestar, mogu to onda kod ispisa? Hvala!

efofiks
06-03-2014, 18:00
mislite li da bi ostalo neapdejtano da se promjenila okolnost zbog koje bi ljudi gubili pravo studiranja?

Pravokutnik Thread: Upisi u višu godinu
LINK: http://www.pravokutnik.net/forum/showthread.php/2116-Upisi-u-vi%C5%A1u-godinu?highlight=upis+visu+godinu
Q: 5. Hoću li izgubiti pravo studiranja ukoliko ne sakupim 35 ECTS bodova u dvije godine?
A: Ne, ta odredba se ne primjenjuje u praksi.


04.03.2014.
LINK: http://www.pravo.unizg.hr/studenti?@=6n32#news_10757
PRAVILNIK O STUDIJU 14-02 26 usvojen tekst.pdf
"Status studenta prestaje: 4. kad student u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova,"

Ima tko kakvih novih informacija po pitanju ove odredbe? Jel sad misle s tim za ozbiljno i jel ce djelovat unatrag ili samo od sad nadalje i ubuduće (kako bi i bio red)?

fat drummer
06-03-2014, 18:03
Pravokutnik Thread: Upisi u višu godinu
LINK: http://www.pravokutnik.net/forum/showthread.php/2116-Upisi-u-vi%C5%A1u-godinu?highlight=upis+visu+godinu
Q: 5. Hoću li izgubiti pravo studiranja ukoliko ne sakupim 35 ECTS bodova u dvije godine?
A: Ne, ta odredba se ne primjenjuje u praksi.


04.03.2014.
LINK: http://www.pravo.unizg.hr/studenti?@=6n32#news_10757
PRAVILNIK O STUDIJU 14-02 26 usvojen tekst.pdf
"Status studenta prestaje: 4. kad student u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova,"

Ima tko kakvih novih informacija po pitanju ove odredbe? Jel sad misle s tim za ozbiljno i jel ce djelovat unatrag ili samo od sad nadalje i ubuduće (kako bi i bio red)?

bilo bi izvrsno kada biste ovo pitranje postavili našim predstavnicima. koliko znam, aktivno su radili s upravom na ovom pa sam siguran da su izvrsno upućeni u problematiku

hos
08-03-2014, 18:01
Pitao sam, za sada ostaje sve po starom, što naravno ne znači da se nešto ne stigne promijeniti do jeseni.

efofiks
09-03-2014, 14:44
Pitao sam, za sada ostaje sve po starom, što naravno ne znači da se nešto ne stigne promijeniti do jeseni.

Upravo jesen mene i muci.
Dodjem na upis u rujnu 2014 i kazu mi (jel sam takav biser): "Kolega u dvije godine niste skupili 35 ECTS bodova. Sayonara s faksa ..."

Red bi bio doc u rujnu 2016 na upis, pa da mi onda mogu rec zdravo i dovidjenja, ali ne i prije toga (jer onaj upravo doneseni dokument koji uredjuje prava studenata pocinje vaziti od ozujka ove 2014-e godine).

Binniek
14-06-2014, 02:49
šta to znači? oni su ti baš rekli da su moguće promjene na jesen ili to ti ostavljaš prostora za ono najgore? jer ako krenu sa tim, bilo bi u redu da to krene onda za buduće dvije godine, da se primjenjuje a ne za već postojeće dvije, ili? ajme ja prošle godine nisam dala nijedan ispit, što bi značilo da bi mene ova odredbamogla koštati života, a dosad sam stvarno bila jako dobar student. sad kad sam pročitala ovu mogućnost promjene na jesen, evo skroz sam u panici....

Tepe
14-06-2014, 09:00
Bila sam u referadi u 4.mjesecu i pitala hoće li se odredba od 35 bodova početi primjenjivati, Relković je rekao da neće, da nema uopće naznaka da će se u bližoj budućnosti početi primjenjivati, i potvrdio mi je da se kod ovih sada jesenskih upisa to sigurno neće gledati.

hos
14-06-2014, 10:58
šta to znači? oni su ti baš rekli da su moguće promjene na jesen ili to ti ostavljaš prostora za ono najgore? jer ako krenu sa tim, bilo bi u redu da to krene onda za buduće dvije godine, da se primjenjuje a ne za već postojeće dvije, ili? ajme ja prošle godine nisam dala nijedan ispit, što bi značilo da bi mene ova odredbamogla koštati života, a dosad sam stvarno bila jako dobar student. sad kad sam pročitala ovu mogućnost promjene na jesen, evo skroz sam u panici....

Najvjerojatnije se do kraja ove akademske godine ništa neće promijeniti, iako poznavajući ovaj fakultet se, iskreno, ne bi začudio da se to uistinu i dogodi, ali ponavljam, mislim da je to malo vjerojatno.
Inače, jedna od najava novog ministra je i destimulacija tzv. vječnih studenata, naravno, on misli prije svega na redovne studente koji dugo studiraju, ali se ne bi začudio da počnu s nekim mjerama jebati i nas izvanredne u svakom pogledu.

Binniek
14-06-2014, 11:24
Bila sam u referadi u 4.mjesecu i pitala hoće li se odredba od 35 bodova početi primjenjivati, Relković je rekao da neće, da nema uopće naznaka da će se u bližoj budućnosti početi primjenjivati, i potvrdio mi je da se kod ovih sada jesenskih upisa to sigurno neće gledati.
znači hvala ti puno, cijelu noć nisam spavala zbog ovoga, užasno sam se preplašila bila!

Tepe
14-06-2014, 11:31
Nema na čemu, baš zbog toga sam išla u referadu da dobijem informacije iz prve ruke...on mi se zbilja činio potpuno uvjeren u to da se po tom pitanju ništa ne mijenja, pogotovo ne sada na ovim upisima...stvarno se nadam da je tako

Binniek
14-06-2014, 12:02
ajde super, pa realno on sigurno zna dal se primjenjuje ili ne. A i da su odlučili početi primjenjivati to pravilo sigurno bi stavili na znanje, ali i neke iznimke u smislu važenja tog propisa za buduće dvije godine ili nešto takvoga.

Binniek
14-06-2014, 12:05
mislim ja sam znala da se nije primjenjivalo to prije, i time sto su doneseni novi propis i ovaj propis nije brisan, nije me bilo zabrinulo,jer je i u prošlim propisima to pisalo, ali kad sam vidjela jučer da su se svi zabrinuli, a ja sam po prirodi paničar, to je bio kraj mog života. A znaš li ti možda na čemu se sakupljaju dodatni ects bodov da znam za ubuduće

Browneyes
14-06-2014, 12:24
Kako misliš dodatni ECTS bodovi? Za što? ECTS bodove osim na ispitima i seminarima možeš skupljati i na dodatnim edukacijama (neke elsine škole npr.), uglavnom piše koliko bodova takav angažman donosi.
Ako si znala da se ne primjenjuje, čemu onda panika? Mislim, već dugi niz godina odredba stoji nepromjenjena, i ona se nije mijenjala sa zadnjim izmjenama, kao ni praksa fakulteta da se pravi da ista ne postoji. A sad bi to promijenili (i tome posljedično izgubili hrpu studenata koja plaća) zašto točno? Nije da se svako malo pojavi netko tko je na 4. godini studija zaključio da bi mogao "malo pogledati kaj su to točno studentska prava" i onda počne širenje panike i histerije. :baf:

Tepe
14-06-2014, 12:26
Razumijem te u potpunosti, ja sam se uznemirila od samog spomena tog pitanja jutros, iako sam sama bila u referadi i znam što mi je rečeno...dodatna 4 boda su se mogla dobiti sudjelovanjem na seminaru kojeg je organizirala katedra za kazneno pravo, u Dubrovniku, u 4. mjesecu, a kako još, ne znam.

Browneyes
14-06-2014, 12:54
Katedra za gpp također ima u 5. mjesecu u Dubrovniku svake godine seminar na kojem je moguće ostvariti 4 boda. Elsa organizira škole za vrijeme cijele godine na kojima se isto ostvaruju dodatni bodovi. Ima čak i mogućnosti da odeš van na neke seminare, koji također donose dodatne bodove. Pa čak i sudjelovanje na mootovima (ako ćeš praksu u 9. semestru obaviti od odvjetnika npr.) znači dodatne bodove.
Zapravo, mogućnosti je hrpa i pokrivena su više manje sva područja prava, samo treba potražiti, ako si zainteresiran.
Ma da, takve pizdarije te nakon nekog vremena samo ljute. Prvo zato jer ljudi uopće pojma nemaju koja pravila vrijede za studiranje na pfzg, a onda i kad napokon idu nešto pročitati, onda naprave to s pol kurca, ne informiraju se u potpunosti i naravno, takve poluinformacije šire dalje. Što realno je više štetno, nego što bi ikome moglo biti korisno.

Binniek
14-06-2014, 12:56
znam ja prava i propise faksa koji se odnose na nas studente, ali mi nije bilo jasno zašto se potegnulo pitanje tih 35 ects-a, kad su bili i u prošlom propisu i u novom, isti, pa sam i računala da praksa ide dalje i ne primjenjuje tu odredbu, ali me zabrinulo kad sam vidjela studente da su potegnuli to pitanje. ništa drugo. Pa naravno da sam i ja htjela provjeriti stanje stvari. Hvala Tepe, sori kaj sam te uznemirila haha, mada ja sam to pitala čisto iz razloga jer sam vidjela da kolega piše da najvjerojatnije sve ostaje isto, a to najvjerojatnije mi je ravno sa gubitkom prava studiranja. Iako sam kao što sam već rekla do tada uopće se ne obaziraa na taj novi propis, jer je to pisalo i u starom, pa je neprimjenjivano. Uostalom ovaj novi propis vrijedi od 2014. godine, pa pretpostavljam da ako krenu sa primjenom i spomenute odredbe da će se to odnositi na buduće godine, a ne već postojeće.

hos
14-06-2014, 14:45
Pitanje se potegnulo jer je stupio na snagu novi pravilnik o studiranju, a kolega je pitao hoće li se pravilo o 35 ECTS bodova primjenjivati po tom novom pravilniku.

Rekao sam najvjerojatnije (mislim da je to 99% sigurno) jer mislim da će sve ostati po starom. Ali biste li se zaista šokirali da se nešto promijeni, pogotovo uzevši u obzir naš vrli fakultet, rektora i ministre znanosti koji stalno pretaču iz šupljega u prazno.

Binniek
14-06-2014, 14:50
Pitanje se potegnulo jer je stupio na snagu novi pravilnik o studiranju, a kolega je pitao hoće li se pravilo o 35 ECTS bodova primjenjivati po tom novom pravilniku.

Rekao sam najvjerojatnije (mislim da je to 99% sigurno) jer mislim da će sve ostati po starom. Ali biste li se zaista šokirali da se nešto promijeni, pogotovo uzevši u obzir naš vrli fakultet, rektora i ministre znanosti koji stalno pretaču iz šupljega u prazno.

Ali to je pravilo bilo i u starom i u novom, nisu oni to unijeli u novi, kao neku novinu. Tak da me najviše mučilo zakaj rasprava o tome, kad je to propis koji postoji godinama i ne primjenjuje se.No dobro, zbor fakulteta kaže da se ne primjenjuje, relković također, znači da je sve po starom.

Browneyes
14-06-2014, 15:09
Pitanje se potegnulo jer je stupio na snagu novi pravilnik o studiranju, a kolega je pitao hoće li se pravilo o 35 ECTS bodova primjenjivati po tom novom pravilniku.

Rekao sam najvjerojatnije (mislim da je to 99% sigurno) jer mislim da će sve ostati po starom. Ali biste li se zaista šokirali da se nešto promijeni, pogotovo uzevši u obzir naš vrli fakultet, rektora i ministre znanosti koji stalno pretaču iz šupljega u prazno.

Pravilnik je donesen davno. I objavljen. Ne misliš li da je malo prekasno žaliti se na pravilnik nakon što je stupio na snagu? I da, začudilo bi me, jer ako nešto naš faks ne voli, to je gubit novce, ako ne mora. Zamisli samo koji je to broj ljudi koji ne daju tih 35 ecst-a godišnje i koliko oni zapravo novaca donose svojim školarinama. Pogotovo od kad su dignute cijene školarina.

Binniek
14-06-2014, 15:33
baš to da, svi bi se šokirali, a i gubitak prava studiranje nije mala stvar i ne bi olako tome pristupili, već bi bili obavješteni da se dosad neprimjenjivana odredba primjenjuje i točno odkada se počinje mjeriti. A o novcu da ni ne pričam, to je jasna stvar.

Zoya19
14-06-2014, 18:32
Pravilnik je donesen davno. I objavljen. Ne misliš li da je malo prekasno žaliti se na pravilnik nakon što je stupio na snagu? I da, začudilo bi me, jer ako nešto naš faks ne voli, to je gubit novce, ako ne mora. Zamisli samo koji je to broj ljudi koji ne daju tih 35 ecst-a godišnje i koliko oni zapravo novaca donose svojim školarinama. Pogotovo od kad su dignute cijene školarina.
Mislim da se radi o 35 ects-a koji se (formalno) trebaju skupiti u dvije akademske godine.

Svejedno, bilo bi to dosta ljudi, iako mislim da primjena te odredbe ne bi bila tako najcrnja stvar, kako izgleda na prvi pogled.:mrgreen:
Nažalost, na našem faksu postoje pravila koja idu u korist samo upravi i zaposlenicima fakulteta, sve ostalo je formalnost na papiru.

hos
14-06-2014, 18:38
Mislim da se radi o 35 ects-a koji se (formalno) trebaju skupiti u dvije akademske godine.

Svejedno, bilo bi to dosta ljudi, iako mislim da primjena te odredbe ne bi bila tako najcrnja stvar, kako izgleda na prvi pogled.:mrgreen:
Nažalost, na našem faksu postoje pravila koja idu u korist samo upravi i zaposlenicima fakulteta, sve ostalo je formalnost na papiru.

Zabunila se, normalno da se misli na dvije akademske godine.

Ha, čuj ljudima koji rade ili imaju problema s nekim ispitom/godinom je to dosta ozbiljna stvar. Takvo razmišljanje da svatko gleda samo sebe dovodi do toga da fakultet i sveučilište radi što hoće, a mi na to nemamo odgovor.

Zoya19
14-06-2014, 20:36
Ha, čuj ljudima koji rade ili imaju problema s nekim ispitom/godinom je to dosta ozbiljna stvar.
To, sigurno.

Htjela sam reći da je u nekim slučajevima bolje da (neki) ljudi budu direktno suočeni sa promjenom, makar ona na prvu djelovala negativno, koja im je nužni triger da bi napredovali.
Mnogi to ne kuže, stagniraju i takva slamka sigurnosti zapravo zna biti dvosjekli mač.
No dobro, da sad ne ulazim u filozofije.:yayz:

Mislim da bi realnija stvar od provođenja uvjeta 35 ects-a, moglo biti povećanje školarina za izvanredne.
Prošle godine su na red došli redovni, red je da sad dođu i izvanredni.:thumbdown:

Browneyes
15-06-2014, 14:30
Mislim da se radi o 35 ects-a koji se (formalno) trebaju skupiti u dvije akademske godine.

Naravno da znam da se radi o dvije akademske godine, ali mislila sam i na to da ljudi koji ne postignu 30 bodova u jednoj akademskoj godini (redovni studenti) plaćaju puni iznos školarine. Ti dakle, ako spadaš u prvu skupinu, koja nije ostvarila 35 ects bodova u dvije godine, svakako spadaš i u drugu skupinu, koja eto plaća i najviši iznost školarine.
Tebi možda ne bi bila najcrnja stvar na svijetu, dok se ne bi tebi desilo. Jer ionako svatko samo misli na svoju guzicu, zar ne :mrgreen:


Htjela sam reći da je u nekim slučajevima bolje da (neki) ljudi budu direktno suočeni sa promjenom, makar ona na prvu djelovala negativno, koja im je nužni triger da bi napredovali.
Mnogi to ne kuže, stagniraju i takva slamka sigurnosti zapravo zna biti dvosjekli mač.
No dobro, da sad ne ulazim u filozofije.

Mislim da bi realnija stvar od provođenja uvjeta 35 ects-a, moglo biti povećanje školarina za izvanredne.
Prošle godine su na red došli redovni, red je da sad dođu i izvanredni.

Neki slučajevi nisu svi slučajevi. Kao što ti je hos rekao, postoji velik broj ljudi s objektivnim razlozima zešto ne daju predmete brzinom, koja se od njih očekuje, a da taj razlog nije "ne da mi se". Ali da, bolje da ne ulaziš u filozofije, jer ti ne ide. Kako misliš da bi to "potaknulo" nekoga tko radi puno radno vrijeme, pa čak i pola radnog vremena da mu se još s fakulteta počne prijetiti da će ga se maknuti, jer ne napreduje tempom koji se od njega očekuje prema standardima koji možda subjektivno njemu ni ne odgovaraju.
Možda zbilja ne bi trebala ulaziti u filozofije, jer vidim da ti apstrahiranje i odvajanje od tvog subjektivnog slučaja na objektivno sagledavanje situacije sa pozicije većeg broja ljudi ne ide.
Što samo pokazuješ i sa svojim zadnjim paragrafom. I manjak kolegijalnosti također. Da ne spominjem neupućenost oko toga što izvanredni studenti ne dobivaju u odnosu na studente sa statusom redovnog studenta, što i te kako opravdava razliku u cijeni. Iako smatram da je cijena boda i za jedne i za druge daleko previsoka (obzirom na ekonomsku situaciju, kvalitetu usluge generalno koja se (ne) pruža na ovom fakultetu, odnos profesora prema studentima etc.). Ali ne očekujem da ćeš razumjeti sudeći po tvojim postovima. Eh te vlastite guzice... :mrgreen:

Zoya19
15-06-2014, 19:20
Tebi možda ne bi bila najcrnja stvar na svijetu, dok se ne bi tebi desilo. Jer ionako svatko samo misli na svoju guzicu, zar ne :mrgreen:
Sigurno je da svatko misli u prvom redu na svoju guzicu i ono što njemu odgovara.

Isto tako se jasno može vidjeti iznimno tolerantna reakcija na različito mišljenje ili tek usputnu opasku u šaljivom tonu.
Mislim, kolegice...pa ipak samo na PFZG-u.:ubercool:Neki slučajevi nisu svi slučajevi. Kao što ti je hos rekao, postoji velik broj ljudi s objektivnim razlozima zešto ne daju predmete brzinom, koja se od njih očekuje, a da taj razlog nije "ne da mi se".
Postoji li granica neke prihvatljive brzine davanja predmeta ili je i to sve relativno?

Po mom mišljenju, neka "zdrava" i normalna granica mora postojati, makar se provodila uvjetovanjem ects bodova.
Ne, ja nisam kompetentna odrediti tu granicu, ali imam puno pravo na svoje mišljenje, svidjelo se ono kome ili ne.:popcorn:


Ali da, bolje da ne ulaziš u filozofije, jer ti ne ide. Kako misliš da bi to "potaknulo" nekoga tko radi puno radno vrijeme, pa čak i pola radnog vremena da mu se još s fakulteta počne prijetiti da će ga se maknuti, jer ne napreduje tempom koji se od njega očekuje prema standardima koji možda subjektivno njemu ni ne odgovaraju.
Možda zbilja ne bi trebala ulaziti u filozofije, jer vidim da ti apstrahiranje i odvajanje od tvog subjektivnog slučaja na objektivno sagledavanje situacije sa pozicije većeg broja ljudi ne ide.

Zanimljivo, kako random forumaši sa PFZG-a znaju što kome koliko ide. :mrgreen:
Iskreno, ja ne bi bila toliko samouvjerena.

Još jednom, ja smatram da i na PFZG-u treba postojati granica studiranja, ali i da se u tu svrhu, moraju i osigurati određeni uvjeti od strane fakulteta koji bi išli u prilog studentima, da ostvare te zahtjeve (kolokviranje predmeta itd.)

Naravno da to upravi ne paše, jer lakše je musti kuniće neuspješnih studenata i prolongirati njihovu dosadašnju politiku.
Ne plješćem onim studentima koji tu cjelokupnu politiku podržavaju i hvataju se za slamke spasa (bodove) koji su kakti gorući problem njihovog školovanja.


Prihvatljiv i normalan tempo studiranja, uz sve teške popratne teškoće, za mene nije i ne bi smio biti sa neograničenim rokom.

Ja smatram da osobe koje iz raznih razloga formalno studiraju 10+, 20 itd. godina, očito za sebe nisu napravile dobar izbor. :okolo:.
Ovdje izuzimam sadomazohiste i ljude koji obožavaju ovaj fakultet i smatraju da pravnog usavršavanja na istoj materiji, nikad nije dosta.
U tom kontekstu sam mislila na opravdanost provedbe od 35 ects boda koja su u čitavom, jednom sistemu koji podržava i potiče takvu jednu praksu, najmanji problem.
Što samo pokazuješ i sa svojim zadnjim paragrafom. I manjak kolegijalnosti također. Da ne spominjem neupućenost oko toga što izvanredni studenti ne dobivaju u odnosu na studente sa statusom redovnog studenta, što i te kako opravdava razliku u cijeni. Iako smatram da je cijena boda i za jedne i za druge daleko previsoka (obzirom na ekonomsku situaciju, kvalitetu usluge generalno koja se (ne) pruža na ovom fakultetu, odnos profesora prema studentima etc.). Ali ne očekujem da ćeš razumjeti sudeći po tvojim postovima. Eh te vlastite guzice... :mrgreen:
Genijalnost studenata PFZG-a, dolazi do izražaja na temelju ovakve proizvoljne procjene nečije (ne)kolegijalnosti.:mhm:

Slažem se za plaćanje, ali mislim da nisi upućena kakav je moj "studentski status", stoga samo pretpostavljaš.
I ne kužiš ironiju. :wink:

ponavljac
11-09-2014, 15:16
Kaj se dogodi ako student sada u listopadu ne izvrši upis i pojavi se recimo za par godina i želi nastaviti od kud je počeo?Ima neko iskustva?

fat drummer
13-09-2014, 10:20
bok ljudi, može li mi netko pomoć, i onako walk me through proces stavljanja godine u mirovanje? tnx

Nemoj ovo shvatiti kao da sam ja zivcan, ali dobro koji ke tebi premili kurac? Imas cijeli prvi post gdje ti se doslovce objasnjava sve

Dea_L490
15-09-2014, 05:37
Koliko puta izvanredni student moze upisati istu godinu? Hvala.

hos
15-09-2014, 11:39
Koliko puta izvanredni student moze upisati istu godinu? Hvala.

Neograničeno; u tome bi ga trebala spriječiti odredba od 35 ECTS u dvije akademske godine, ali ona se ne provodi.

student2
22-09-2014, 03:57
jel točno da ako se ne dođeš ispisati u roku dok traju upisi u novu godinu, tj. semestar, naknadno moraš platit i cijenu školarine (bez obzira što ne nastavljaš studij) i cijenu ispisa?

Edo rules
22-09-2014, 13:45
Pozdrav,
Mene zanima ako se mirovanje upisuje retroaktivno ( npr. sad na jesen upisujem retroaktivno mirovanje 2013/2014 god.) dali se onda mogu polagati ispiti iz te godine? konkretno trudna sam od 6.mj. i ne razumijem bas slijedece: ako upisujem iducu god mirovanje moram platit ne polozene ispite, a ako upisujem proslu placam samo 300 kn ali dali onda mogu polagat te ispite sad ove god ako ih nisam platila? to mi nije jasno. i ako sam upisala mirovanje prosle god, sta to znaci za ovu god. sto onda ove god upisujem? Mozda je glupo pitanje, ali mi je bitno zbog placanja jer ako mogu retroaktivno upisat mirovanje i platit samo 300 kn a i dalje polagat predmete koje nisam polozila to mi je isplativije. uglavnom eto to ne razumijem pa molim da mi pomogne netko ako zna odg.
hvala punoooo!!!!

Edo rules
22-09-2014, 13:52
E da i inace procitla sam sve postove da ne bi mislili da se nisam informirala ali nisam nasla odg na to : da ako se mirovanje retroaktivno upisuje za proslu ak. god. dali se u ovoj ak. god. mogu polagat ti ispiti koje prosle god nisam položila ili ih moram platit? tj. moram upisat mirovanje ove ak. god.

bond007
22-09-2014, 13:56
Nisam ziher,ali mislim da se mirovanje plaća ovisno o broju ostvarenih ectsa i predmeta koje upisuješ,bilo da je retroaktivno ili ne..... ali pitaj u referadi,sumnjam da će ti tko ovdje dati odgovor

a321
22-09-2014, 18:12
pri ispisu sa prava trebam navesti razlog zašto se ispisujem, pa me zanima što pod taj razlog trebam navesti? Dali d a naserem nešto ili??

Edo rules
23-09-2014, 19:03
Hvala ti, evo danas sam isla pitat i rekao mi Relkovic da moram iducu ak. god. navest u molbi i da moram platit sve ispite koje sam i prosle god upisala - cak i one iz četvrte iako sam formalno treca godina ( Bas glupo - koja mi je onda svrha miovanja ak sve moram platit i ponovo upisat, a ionak sam izvanredni student) sad dali je to on rekao tak da se oni vise okoriste ili je to stvarno tako da ne mogu retroaktivno upisat neznam. znam samo da placam prakticki koliko i prosle god samo bez ispita koje sam polozila ( nije da ih je bas puno :( )

bond007
23-09-2014, 19:31
Neznam , bolje onda razmisli dali ti treba mirovanje ili ne ako se baš sve plaća, možda da napraviš prekid studija,pa onda nebi morala platit. Ne kužim se baš u to .
Koliko znam da izvanredni student može upisati onoliko predmeta koliko hoće,a ne kao redovni koji mora imati 30 ectsa po semestru

Edo rules
24-09-2014, 12:26
Svjesna sam da se ne isplati previse, ali nekako se nadam da cu 2 ispita bar uspjet rjesit. tak da iduce mogu 4. upisat, a ako prekid napravim onda stojim tu di jesam.... Steta novaca, ali sto se moze :) Izvanredni inace isto imaju kao minimalni limit 18 ectsa po semestru koje kao moraju upisati, tako da su si lijepo oni to uredili. hvala svejedno na savjetu!
Pozzz

bond007
25-09-2014, 11:44
A opet se recimo isplati radi toga jer ne padaš godinu i ne ubraja ti se ta godina u studiranje :)

davorka
25-09-2014, 14:43
Jedino kad je mirovanje sve sto polozis te godine ne gleda se pri racunanju skolarine pri sljedecem upisu nego se gleda koliko si polozio ects u zadnjoj godini koja ti nije bila mirovanje

davorka
25-09-2014, 14:44
Tj zbrajaju se ti ects za uvjet za upis u visu ali ne i za skolarinu

pravnicaaa
26-09-2014, 20:19
pozdrav!

imam jedno pitanje. malo sam u neobičnoj situaciji. u prošloj godini nisam dala nijedan ispit jer na faks nisam ni dolazila, posao, ovo ono i eto tu sam di jesam -.-
ugl razmišljala sam o mirovanju ali to se plaća kao da i idem na faks, što mi nema smisla.
mogu li ja upisati prekid? jel se to plaća?

što bi bilo kad se jednostavno ne bi pojavila na upisima u iduću godinu, pa iduće godine nastavila s faksom - ili još bolje ove godine da ne dođem na upise u zagreb, a iduće godine bi se prebacila u split :/
da li se to tako može :/

nadam se da ste me skužili. situacija je zeznuta, ugl nikako ne bih htjela nastaviti u zagrebu
a ne znam koliko ću tokom iduće godine biti u hrvatskoj pa mi nema smisla plaćati školarinu ni u zagrebu ni u splitu.
pa bi eventualno iduće godine ako budem u hrvatskoj za stalno nastavila sa faksom..

ponavljac
27-09-2014, 09:25
pa bi eventualno iduće godine ako budem u hrvatskoj za stalno nastavila sa faksom..kako je ovo regulirano,recimo radiš vani a kad dođeš u RH polažeš ispite,jel to moguće ::E:

mademoiselle coco
03-10-2014, 16:31
Upisala sam pravo kao redovan student, zatim sam se prebacila na izvanredno i prosla 2 semestra uopce nisam upisala. Ovo ljeto sam upisala drugi fakultet kao redovan student uz sva studenstka prava međutim rečeno mi je u referadi da x-icu ne mogu aktivirati jer sam prijavljena na pravo. Zna li itko je li za to nužno da se ispišem sa prava? na mejlove od referade očito nitko neće odgovoriti do ponedjeljka. Hvala unaprijed

hos
03-10-2014, 16:42
Upisala sam pravo kao redovan student, zatim sam se prebacila na izvanredno i prosla 2 semestra uopce nisam upisala. Ovo ljeto sam upisala drugi fakultet kao redovan student uz sva studenstka prava međutim rečeno mi je u referadi da x-icu ne mogu aktivirati jer sam prijavljena na pravo. Zna li itko je li za to nužno da se ispišem sa prava? na mejlove od referade očito nitko neće odgovoriti do ponedjeljka. Hvala unaprijed

Relković bi ti trebao odgovoriti. Šalji njemu mail. http://www.pravo.unizg.hr/danijel.relkovic Tu ti je mail.

Legolas
07-10-2014, 14:02
Pozdrav, samo da provjerim jednu sitnicu vezanu uz mirovanje godine. Naime, upravo mi je javljeno da mi je odobreno mirovanje godine zbog bolesti koja je bila rujan-prosinac 2013. godine, to znači da mi je prošla akademska godina bila 'u mirovanju' i sada dalje normalno upisujem sve što bi i inače?

Salomon
07-10-2014, 14:33
Trebalo bi biti tako, međutim s time ima nelogičnosti pa provjeri jer vrlo lako moguće da će ti ova biti u mirovanju (nema retroaktivnosti?!) sa identičnim kolegijima od prošle bez mogućnosti promjene.

slavonka09
10-10-2014, 09:55
Imam pitanje, upisala sam godinu na studomatu, izvanredni student, a zbog financijske sizuacije izgleda da necu ove god moci skupiti do kraja upisa svotu koja mi je potrebna, vidim da se mirovanje isto plaća, pa me zanima jel se to onda gleda kao prekid studija ako ne platim, ili ne s obzirom da sam na studomatu obavila upis ?

LucaBrasi
18-11-2014, 15:45
Ako se ispisemo prije kraja semestra jel moramo platit drugu ratu skolarine (za ljetni semestar) ?

loreal
06-12-2014, 13:26
Pozdrav, upisala sam trecu godinu, ali sa nekim zaostatcima zbog vlastite bolesti, smrti bliske osobe i razvoda roditelja. Jako mi je tesko, posjecujem psihologa i ne mogu se usredotočiti na ucenje i polaganje ispita... Je li mogu sada upisati mirovanje godine? Ili slijedeceg semsetra? Nisam bas u sjajnoj situciji sa novcem, ne bih htjela da moram nagodinu placati puni iznos skolarine. Kako da to rijesim? Vjerujem da bih dobila potrebnu dokumentaciju psihologa i doktorice.

fat drummer
06-12-2014, 13:43
Tesko je reci hoce li ti odobriti mirovanje, ali svejedno ces morati platiti skolarinu iduce godine, tj iduci semestar

loreal
06-12-2014, 14:32
Hvala na odgovoru. Onda mi nema druge nego sabrati se i dati sve od sebe. :-))

sarazg
02-01-2015, 14:21
E bok ljudi! Zanima me kaj se dogodi ako sad u 2. mj jednostavno ne upisem semestar? Npr. dobijem posao u inozemstvu a nemam novaca da placam semestar u kojem necu nista poloziti? jel imam onda ikakva prava na tom faxu tipa upisat sljedece godine to kaj nisam upisala ove godine ili sam izgubljen slucaj zauvjek koji vise ne postoji na tom faxu?

martin23
16-01-2015, 05:50
što se dogodi ako ne upišem ljetni semestar sad u drugom mjesecu i do rujna se ispišem. Hocu li morati platiti školarinu i za taj ljetni neupisani semestar?

calypso
09-02-2015, 12:01
dragi kolege,molim vas za pomoć!
redovna sam studentica,parcijala druge godine,situacija je takva da ne želim više studirati na pravnom fakultetu u zagrebu i da bih htjela upisati filozofski fakultet.
e sad,mogu li se prijaviti u onaj sustav "postani student" i u 7.mjesecu ako upadnem na filozofski upisati filozofski i tek onda se ispisati s prava ili se moram sad već ispisati s prava?
jer htjela bih raditi preko studentservisa do ljeta da skupim za školarinu za drugi faks...

mia_wallace
09-02-2015, 12:28
dragi kolege,molim vas za pomoć!
redovna sam studentica,parcijala druge godine,situacija je takva da ne želim više studirati na pravnom fakultetu u zagrebu i da bih htjela upisati filozofski fakultet.
e sad,mogu li se prijaviti u onaj sustav "postani student" i u 7.mjesecu ako upadnem na filozofski upisati filozofski i tek onda se ispisati s prava ili se moram sad već ispisati s prava?
jer htjela bih raditi preko studentservisa do ljeta da skupim za školarinu za drugi faks...

da, prijave traju do negdje sedmog mjeseca, ali provjeri kad ti je prijemni za filozofski jer mislim da ćeš se zbog toga morati ranije prijaviti (možda već u petom mjesecu)
ne moraš se već sad ispisati, možeš do petog mjeseca sigurno raditi preko servisa

hbk4ever
16-02-2015, 19:51
Pozdrav
Imam par pitanjau vezi prebacivanja polozenih predmeta.

Studirao sam na Sveuciliste Jurja Dobrile u Puli (Imam polozeno par predmeta ali ne i godinu).Ispisao sam se iz tog faxa i upisao se ponovno u 1. godinu Veleuciliste u Pozegi.

1.Sto mi tocno treba (koje papire) kako bih mogao prebaciti polozene predmete na fax
2.Od kada do kada se mogu prebaciti polozeni predmeti.Dali to mogu odmah sada ili moram cekati npr 5. mjesec.
3.Dali je problem sto nisam omdah prebacio polozene predmete nego ih tek sad prebacujem u 2. semestru.

Hvala na pomoci.

yvonn
24-02-2015, 11:34
Eeeej,kolega malo si zalutao..puno je tu informacija koje to je najbolje saznati ako lijepo nazoveš referadu u Požegi ili osobno odeš sa unaprijed pripremljenim pitanjima o tome što te zanima...Svaki fakultet ima svoja pravila,ovdje nećeš naći odgovor..

control
24-02-2015, 19:22
Kolege, izvanredni sam student i planiram se u 7. mjesecu upisati na drugi fakultet pa me zanima da li se sa Pravnog fakulteta moramo ispisati do kraja ovog mjeseca ili to mogu napraviti i u idućih nekoliko mjeseci? Hitno mi je!

kroz poraze do pobjede
04-03-2015, 16:02
Pozdrav!

Molio bih nekoga da mi odgovori na ovo pitanje. Znaci, kanim se u 10. mjesecu prebacit na pravo u osijeku. Da li ikako mogu davati ispite iz zimskog semestra ako sada ne upisem ljetni. ili gubim status studenta i nemam pravo vise izlazit na ispite u 4., 6., 7. i 9.??
Hvala vam na odgovoru

ludatea
10-03-2015, 18:28
is it over?
bok ljudi.probati cu kratko;
2007.upisala faks, odslusala preddiplomski,zaposlila se,upisala jos 2 apsolventske i nisam se javljala naredne 2.godine. Da li je faksu kraj?
Smijem li se ikako vrtiti nazat? Ostala su mi dva ispita do diplome.Koma, znam.. Kakva prava i imam li ih uopce?
tenkju :*

MoPraser
15-03-2015, 23:15
Pozdrav kolege.Nisam dostavila indeks na vrijeme,upisala sam semestar na studomatu.Iz bilokojeg razloga sam mislila sam da je predaja do 17 i naravno nisam naknadno provjerila do večeras tako da nemam opravdan razlog..Koliko su rigorozni sa tim? :( hvala vam

hos
16-03-2015, 00:16
Pozdrav kolege.Nisam dostavila indeks na vrijeme,upisala sam semestar na studomatu.Iz bilokojeg razloga sam mislila sam da je predaja do 17 i naravno nisam naknadno provjerila do večeras tako da nemam opravdan razlog..Koliko su rigorozni sa tim? :( hvala vam

Odgovorih na isto pitanje na drugom topicu, 150 kn plus molba da ti se odobri naknadni upis (to je samo formalnost jer gledaju sami lovu) i naravno indeks i školarina. Odi čim prije u referadu jer ne znam koliko dugo vrijedi naknadni upis.

theworldisyours
10-06-2015, 14:41
Pozdrav ljudi,prije nego sto sam "zamrznuo" ovu godinu bio sam redovan student pa me zanima hocu li na jesen,kad se vratim na faks,opet biti redovan student i je li potrebna posebna papirologija ili samo uobicajena molba... Hvala :)

ofkorsmajhors
22-06-2015, 12:32
Pise da za ispis treba svjedodzba o polozenoj maturi, gdje da ja to nadem?

ulizujem se svima
22-06-2015, 12:34
Pise da za ispis treba svjedodzba o polozenoj maturi, gdje da ja to nadem?

Doma. Sve smo svjedodzbe dobili nazad nakon upisa.

ofkorsmajhors
22-06-2015, 12:37
iii imam jos jedno pitanje! molim vas nemojte mi davati sarkasticne odgovore na to jer stvarno me zanima dal se sto moze rijesiti kolko god glupo pitanje bilo :P

ugl ovu godinu sam platila punu clanarinu a izasla sam samo dva puta na ispit (mislim se ispisati) pa me zanima mogu li traziti ikakav povrat novca? hvala:)

Leptirko333
22-06-2015, 12:44
iii imam jos jedno pitanje! molim vas nemojte mi davati sarkasticne odgovore na to jer stvarno me zanima dal se sto moze rijesiti kolko god glupo pitanje bilo :P

ugl ovu godinu sam platila punu clanarinu a izasla sam samo dva puta na ispit (mislim se ispisati) pa me zanima mogu li traziti ikakav povrat novca? hvala:)

mislim da ne možeš, nema to veze koliko si puta izlazila na ispit. Cak mislim da ćeš ti njima i ispis platit, bar je jedan kolega prije 3 god platio, ne znam kakva je danas situacija

ofkorsmajhors
22-06-2015, 12:48
okej, hvala !!

martin23
23-06-2015, 01:29
Ima netko da se ispisivao s PFZG i nakon toga upisivao PFRI sa drzavnom maturom?

Poslano sa mog SM-A500FU koristeći Tapatalk

martin23
23-06-2015, 17:33
za ispis s faksa kupujem običnu molbu?(bologna) i što da upišem u molbu... "ispis s PFZG-a"?

gasi81
17-07-2015, 13:29
Pozdrav svima!!

Ako netko možda zna odgovor (i akonisam fulala temu).

Odobrena mi je molba za ponovni upis na Pravni fakultet u Zagrebu prošle godine, ali se do danas nisam upisala.
Da li netko zna mogu li se ponovo upisati u jesenskom roku ove godine, i ako mogu koja je procedura?

hos
17-07-2015, 18:42
Pozdrav svima!!

Ako netko možda zna odgovor (i akonisam fulala temu).

Odobrena mi je molba za ponovni upis na Pravni fakultet u Zagrebu prošle godine, ali se do danas nisam upisala.
Da li netko zna mogu li se ponovo upisati u jesenskom roku ove godine, i ako mogu koja je procedura?

Pogledaj prvi post ovog topica odnosno pretraži history topica ili šalji e-mail Relkoviću. danijel.relkovic@pravo.hr

gasi81
20-07-2015, 12:52
Hvala puno...

Lp
Pogledaj prvi post ovog topica odnosno pretraži history topica ili šalji e-mail Relkoviću. danijel.relkovic@pravo.hr

bera899
05-08-2015, 14:15
Ej ljudi trebam info...prosle godine sam upisala mirovanje zbog trudnoce. Rodila sam u 11. mj. Moje pitanje je mogu li i ove godinw upisati mirovanje na temelju odredbe da se moze mirovati do prve godine djeteta?i moram li onda i o e godine placati pravo polaganja ispita koji su mi ostalo. Poslala sam relkovicu mail, al mi neodgovara...

Jennifer Aniston
06-08-2015, 01:13
Relković ti ne radi do 24.

bera899
07-08-2015, 17:41
Relković ti ne radi do 24.

Skuzila sam :/

vesela prasica
25-08-2015, 13:34
Ovako, znam da za ispis s faksa trebam uplatiti 150 kn, međutim ne nalazim nigdje koji model i poziv na broj. Je li isti kao i za upis?:unsure:

lady14
25-08-2015, 14:22
Ovako, znam da za ispis s faksa trebam uplatiti 150 kn, međutim ne nalazim nigdje koji model i poziv na broj. Je li isti kao i za upis?:unsure:

Ja sam nasla da je model HR00 ,a poziv na broj 1011- jmbag

vesela prasica
25-08-2015, 19:09
Ja sam nasla da je model HR00 ,a poziv na broj 1011- jmbag

Hvala! :)

RII
27-08-2015, 16:29
Do kada se trebaju predat molbe za mirovanje obveza? Treba mi još neka liječnička dokumentacija koju ću dobit tek za 2 tjedna otprilike.

s.krmpoti
03-09-2015, 14:11
Dobar dan!

Trebam par informacija i nadam se da ću ih ovdje dobiti.
Naime, ja sam apsolvirao faks 1999.,zadnji pokušaj mi je prošao 2011., naravno u međuvremenu sam bio u vojsci, oženio se, imam djecu i morao sam raditi. Kako sam nedavno ostao bez posla i dosta mi je da me razni šefovi vozaju pomislio sam da bih mogao ovo vrijeme nezaposlenosti iskoristiti pa ipak napokon završiti taj faks koji sam već odavno otpisao. Usput faks sam upisao prije uvođenja Bolonje. Zanima me da li je moguć nastavak studija, da li se moram prebaciti na Bolonju i koliko bi me mogla koštati godina. Naime ostalo mi je za položiti po starom Građansko materijalno s 3. i svi ispiti s 4. osim izbornih. (sedam ispita, bilo tada).
Unaprjed hvala.

p.s. ako se prebacujem na Bolonju da li moram upisati i Europsko javno pravo s 2. godine.

s.krmpoti
03-09-2015, 15:01
Koliko sam vidio po Bolonji se Građansko materijalno pravo dijeli na 2 ispita. Molio bih da mi netko ukratko objasni razlike (odnosno pravila) između studiranja po Bolonji i po starom od 90.- tih. U slučaju da imam mogućnost izbora da mi je lakše odlučiti (ova podjela Građanskog materijalnog na 2 ispita mi je skroz u redu).
Unaprjed hvala

Šapa
03-09-2015, 15:22
Koliko sam vidio po Bolonji se Građansko materijalno pravo dijeli na 2 ispita. Molio bih da mi netko ukratko objasni razlike (odnosno pravila) između studiranja po Bolonji i po starom od 90.- tih. U slučaju da imam mogućnost izbora da mi je lakše odlučiti (ova podjela Građanskog materijalnog na 2 ispita mi je skroz u redu).
Unaprjed hvala

Po starome gp polažeš u jednom komadu i to samo usmeno, a po bolonji gp1-opći dio i obvezno, gp2-stvarno i nasljedno polažeš pismeno i usmeno s tim da su pismeni dosta zahtjevni, rijetko je pismeni s normalnim pitanjima, princip je jedan od pet ponuđenih odgovora je točan, 30 pitanja, svako po 1 bod, 19 za prolaz, ali znaju spustit na 16 ako je prolaznost po 19 bodova jako niska

ulizujem se svima
03-09-2015, 15:23
Koliko sam vidio po Bolonji se Građansko materijalno pravo dijeli na 2 ispita. Molio bih da mi netko ukratko objasni razlike (odnosno pravila) između studiranja po Bolonji i po starom od 90.- tih. U slučaju da imam mogućnost izbora da mi je lakše odlučiti (ova podjela Građanskog materijalnog na 2 ispita mi je skroz u redu).
Unaprjed hvala

http://www.pravokutnik.net/forum/showthread.php/1033-Studiranje-prema-%C2%ABstarom-programu%C2%BB-i-prebacivanje-na-%C2%ABbolonjski-program%C2%BB

Evo malo si procitaj ovaj thread.

vesela prasica
03-09-2015, 15:24
Koliko sam vidio po Bolonji se Građansko materijalno pravo dijeli na 2 ispita. Molio bih da mi netko ukratko objasni razlike (odnosno pravila) između studiranja po Bolonji i po starom od 90.- tih. U slučaju da imam mogućnost izbora da mi je lakše odlučiti (ova podjela Građanskog materijalnog na 2 ispita mi je skroz u redu).
Unaprjed hvala


Najbolje bi bilo da odete do referade ili stupite u kontakt s njima, pa da iz prve ruke dobijete točnu informaciju. :)

vesela prasica
03-09-2015, 15:25
Moram li prilikom ispisa molbu odnijeti prvo u pisarnicu? I mogu li molbu isprintati sa stranice faksa ili ju moram kupiti u knjižari pfzg-a?

s.krmpoti
03-09-2015, 16:20
Hvala.